Zingen in de kerk

Er is best wel wat commotie over het Coronabeleid ten aanzien van het zingen in de kerk. Een ingewikkeld onderwerp waarover het laatste woord nog niet is gesproken.

Het ministerie van VWS heeft RIVM voorschriften gekregen voor koren en ensembles. Men heeft echter geen rekening gehouden met de diverse vormen van samenzang in de kerken. Tegelijkertijd heeft VWS aangeven dat zingen in kerkdiensten onder bepaalde voorwaarden mogelijk is. VWS is echter zeer terughoudend, maar zal niet terugkomen op het eerdere besluit. Ook hier wordt de lokale kerk aangesproken op haar verantwoordelijkheid en gezond verstand.

De werkgroep “Zingen in de kerk” die bestaat uit een aantal christenen met kennis van zaken rondom luchtverplaatsing heeft de laatste bevindingen van het RIVM in een rapport verwerkt waarbij kerken rekening dienen te houden met twee zaken:
• goede ventilatie
• de grootte van het gebouw

Online tool risicotaxatie ventilatie
Ook deze werkgroep is terughoudend over zingen, maar de uiteindelijke verantwoordelijkheid ligt bij de leiding van de kerk die haar keuze in een protocol (binnen de RIVM richtlijnen) moet vastleggen. De werkgroep heeft een website online waarop een tool wordt aangeboden waar kerken enkele gegevens kunnen invullen (zoals bijvoorbeeld de grootte van het gebouw) waarna men direct een advies kan aflezen.

Het rapport van de werkgroep is bijgesloten met de opmerking dat dit geen officieel orgaan van de overheid is. VWS zal vermoedelijk de komende maanden met een eigen rapport komen. Het ministerie heeft dit rapport ook ontvangen. Lees hier het rapport.

  VPE Facebook pagina VPE twitter pagina VPE rss pagina
© 2017 Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten | Disclaimer | Sitemap | Contact