Vacatures

 • Laatste artikelen

  Kerken waren niet verplicht om ingeschreven te zijn in de Kamer van Koophandel. Hieronder wordt geduid waarom dat was. Echter de digitalisering schrijdt voort en dat heeft gevolgen ook voor dit beleid. Inmiddels hebben de kerkgenootschappen besloten dat alle bij landelijke koepels aangesloten kerken een KvK nummer gaan krijgen. Over het hoe en waarom gaat dit artikel
  SAVE THE DATE !!! Op 7 november 2019 zal de Stichting Gedragscode Leidingevenden (SGL) een dag voor haar deelnemers en belangstellenden organiseren, rondom het thema: 'Veilig in de kerk, waar anders?' Daar komt echter heel veel bij kijken. SGL is betrokken bij voorlichting, preventie, hulp en begeleiding van slachtoffers en doet bindende uitspraken in relevante zaken.
  Wist u dat een vijfde van de Nederlandse huishoudens kampt met problematische schulden? De VPE maakt deel uit van de landelijke stuurgroep "Schuldhulpmaatje", om SHM meer bekend te krijgen onder de kerken van Nederland. Doet uw gemeente al mee?
 • Activiteiten

  mei
  01
  CGI reis met Jaap Bönker
  01-05-2020 00:00
  jun
  13
  De Algemene Ledenvergadering 2020
  13-06-2020 09:30
  Hilversum

Als VPE fungeren we regelmatig als bemiddelaar en procesbegeleider als het gaat om vraag en aanbod; VPE persoonlijke leden die een gemeente zoeken om leiding aan te mogen geven en gemeenten die op zoek zijn naar een (interim)voorganger. Een goede monitoring bestaand uit advies, begeleiding en evaluatie zijn onderdeel van het proces om de nieuw ontstane relatie tussen voorganger en gemeente tot een succes te maken. Dit alles geschied door een commissie voor het beroepingswerk.

Wat doet de VPE beroepingscommissie voor gemeenten die een voorganger zoeken?

 1. Proactief inventariseren en bijhouden van een bestand van beschikbare kandidaten.
 2. Begeleiden in sollicitatieprocedures. Deze begeleiding bestaat uit de volgende onderdelen:
  a. Het gemeenteprofiel in kaart brengen d.m.v. (een) gesprek(ken) met het oudstenteam / leidersteam.
  De volgende zaken worden in kaart gebracht:
 • Leiderschapsstructuur: het geheel daarvan
 • Samenstelling van het oudsten/leidersteam
 • Leiderschapstijlen van het oudsten/leidersteam
 • Onderlinge relaties / verhoudingen binnen het oudsten/leidersteam
 • Geschiedenis (ontstaan v.d. gemeente, ontwikkelingen, evt. scheuringen)
 • Gemeente-organisatie (structuur, identiteit/cultuur met o.a. de kernwaarden)
 • De gemeente in haar omgeving (lokale samenwerking met overheid, projecten, zijn er relaties met andere kerken?)
 • Statutaire bepalingen 
 • Gemeente - scan (SWOT)
 • Onderscheiden ’de gevoelde behoefte’ en ‘de werkelijke behoefte’ als het gaat om aanstellen voorganger. 
 • Opstellen gemeente-profiel (algemene en specifieke kenmerken)

b. Betrokkenheid bij het opstellen van functie-voorgangersprofiel en vacature.
c. Betrokkenheid bij het werven van kandidaten.
d. Betrokkenheid bij het sollicitatieproces door middel van: aanwezigheid bij gesprekken en (doen) uitvoeren van assessments.
e. Betrokkenheid bij de aanstelling door middel van inzegening.
f. Aanbieden van materiaal voor het sollicitatieproces waaronder modellen van documenten zoals het functieprofiel, vacaturestelling, arbeidsovereenkomst, enz.

 1. Waarborgen van de continuïteit door middel van coaching in de eerste twee jaar door de commissie, teneinde een gezonde ontwikkeling te borgen in de samenwerking en het functioneren tussen voorganger, leidersteam en gemeente.

De drie onderdelen vormen samen één pakket die wij aanbieden. Mocht uw gemeente op zoek zijn naar een voorganger, laat het ons weten via . Indien gewenst zullen we de vacaturetekst van de gemeente op deze webpagina plaatsen. Daarnaast worden hier vacatures geplaatst van partnerorganisaties.

Wat doet de beroepingscommissie voor kandidaten die een gemeente zoeken?

 1. Proactief inventariseren en bijhouden van een bestand van beschikbare gemeenten.
 2. Gesprekken over persoonlijkheid, professie, rol van echtgenote, relaties, geestelijk leven, integriteit, ervaringen
 3. Betrokkenheid bij het sollicitatieproces door middel van: aanwezigheid bij gesprekken en (doen) uitvoeren van assessments.
 4. Betrokkenheid bij de aanstelling door middel van inzegening.
 5. Aanbieden van materiaal voor het sollicitatieproces waaronder modellen van documenten zoals arbeidsovereenkomst, enz.

Bent u beroepbaar voor een gemeente? 
Vult u dan het contactformulier in. De VPE Beroepingscommissie neemt contact met u op om een afspraak te maken voor een gesprek. Mogelijk voldoet u aan het profiel van een mogelijke vacature die in een van de VPE-gemeenten is. 

  VPE Facebook pagina VPE twitter pagina VPE rss pagina
© 2017 Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten | Disclaimer | Sitemap | Contact