Jongeren

De VPE werkt samen met diverse jongerenorganisaties om een ondersteuning te bieden aan het jeugdwerk in gemeenten en om jongeren te bereiken met het evangelie.

  • Youth Alive: is jeugdwerk volgens een uniek concept. Samen met de gemeente jongeren trainen en vrij zetten om hun gaven en talenten in de gemeente in te zetten.
  • Teen Challenge Nederland - The Gate: een netwerk van invloedrijke jeugdcentra en jeugdwerk in Nederland
  • Royal Rangers: christelijke padvinderij voor kinderen vanaf 6 jaar tot en met jongeren van 18 jaar.
  • Kinderwerk Timotheüs, waar de VPE een convenant mee heeft.
  • Hedendaagse Heiligen: videogetuigenissen van 'gewone' hedendaagse mensen uit Noord-Holland over ontmoetingen met God.


 

  VPE Facebook pagina VPE twitter pagina VPE rss pagina
© 2017 Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten | Disclaimer | Sitemap | Contact