Positieverklaring ten aanzien van Israël (2011)

  • Laatste artikelen

    De harde lockdown toespraak van de premier gisteravond raakt een ieder van ons: persoonlijk, gezinnen, werk, scholen, ondernemers, maar ook het kerkzijn.
    De VPE heeft tijdens de ledenvergadering een eerste presentatie gegeven van de uitkomst van haar identiteitstraject via een trailer.
    Een springlevende, bloeiende kerk: daar verlangen we naar. In een tijd waarin ons land wordt geschud en veel manieren waarop we kerk-zijn jarenlang hebben ingevuld zijn weggevallen, zien we uit naar wat God ook nu in en door ons als kerk van Christus wil doen. Maar hoe geven we in deze tijd handen en voeten aan kerk-zijn? Vanuit die vraag start stg. Opwekking het traject: Viva de kerk! waarbij aan de hand van tien Bijbelse principes uit het gelijk­namige boek van Henk Stoorvogel, hier op in gegaan zal worden.

Op 12 maart 2011 heeft de VPE een verklaring van het Comité Gemeentehulp Israël (CGI) in ontvangst genomen aangaande Israël. Daarmee maakt zij duidelijk waar de VPE voor kiest als het gaat om de betekenis van het volk en het land Israël. Dit document is tijdens de Algemene Ledenvergadering van november 2011 door de leden onder applaus aanvaard en aangenomen.

1. Wij geloven dat de Gemeente van Jezus Christus haar   Jes. 11:1; Rom. 11:17-19;
  wortels heeft in het Bijbelse Joodse volk en dat er zegen  Gen 12:3; Deut.32:10-12;
  rust in het liefhebben en zegenen, eren en respecteren    Gal. 3:8;Rom. 11:1; Ps. 122
  van het Joodse volk en het toebidden van de vrede aan    
  Jeruzalem.    
       
2. Wij geloven dat God Israël niet heeft verstoten, noch dat de   Rom. 11:1, 28;
  gemeente Israël heeft vervangen , maar dat de gelovigen uit   Rom. 11:15-17, 25;
  de volken door Jezus Christus mede-erfgenamen zijn   Jer. 31:3; Gal. 3:29;
  geworden van de belofte. Ef. 3:6
       
3. Wij geloven dat God zowel Israël als de Gemeente een   Ps. 67; Jer. 32:40; 2Cor. 1:20;
  bepalende, maar van elkaar te onderscheiden rol heeft    Rom. 11:12, 15:8;  Ef. 3:10-11;
  gegeven in de uitwerking van Zijn heilsplan.   Op. 7:4-12
       
4. Het Nieuwe Testament maakt onderscheid tussen de Joodse   1Cor. 7:17-20;
  gelovigen en de gelovigen uit de heidenen. Hoewel de twee   Ef. 2:14-20, 3:6
  één werden door Jezus Christus, mogen beiden hun    
  identiteit behouden. Een niet-Jood wordt door de Messias    
  wel mede-erfgenaam van beloften die aan Israël zijn    
  gegeven, maar wordt daardoor niet verplicht tot het houden    
  van alle geboden voor de Joden. Laat ieder blijven zoals hij    
  was toen hij geroepen werd.    
       
5. We moeten elkaar niets voorschrijven inzake eten en    
  drinken, feestdagen, nieuwe manen of sabbatten omdat dit    
  een schaduw is van hetgeen komt. Christus is de    
  werkelijkheid! Evenzo geldt dit ten aanzien van de   Col. 2:16-17
  besnijdenis. Het onderhouden van de Bijbelse feesten,   Gal. 5:6
  tijden en wetten die aan Israël zijn gegeven, zijn niet van    
  belang voor onze redding en heil. De Bijbelse feesten en     
  tijden zijn leerzaam en waardevol voor alle gelovigen.    
  Tegelijkertijd geloven wij dat de uitspraak van de apostelen in Jeruzalem met betrekking tot de geboden nog steeds    
  bindend is voor gelovigen 'uit de heidenen'.    
       
6. God heeft aan de aartsvaders verbondsbeloften gegeven    Hand 15:19-21, 28, 29
  ten aanzien van het land Israël. Deze zijn beloften zijn    Gen. 15:7, 18; Deut.32:8-9
  eeuwig.   Jer. 32:41; Rom. 15:8-9;
      Gal.3:17-18; 2Tim. 3:15

U kunt de tekst ook als pdf downloaden. Klik hiervoor op deze link.

Via deze link komt u op de website van het CGI.

  VPE Facebook pagina VPE twitter pagina VPE rss pagina
© 2017 Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten | Disclaimer | Sitemap | Contact