Gemeentestichting

De VPE stelt zich ten doel om haar leden te activeren gemeenten te stichten. Nieuwe gemeenten zijn nodig om meer mensen bekend te maken met het evangelie van Jezus Christus.

Ook kan via nieuwe gemeentestichtingsinitiatieven plaatsen gecreëerd worden voor mensen om tot ontwikkeling te komen in dat wat God hen aan gaven heeft gegeven. De VPE beoogt deze doelstelling te bereiken door samen te werken met leiders die al bezig zijn om gemeenten te stichten in Nederland. Daarnaast zal de VPE ook gaan werken aan het verzorgen van opleiding voor jonge gemeentestichters en hen actief ondersteunen om te komen tot nieuwe gemeentestichting.

Op het gebied van gemeentestichting werkt de VPE samen met:

Contactpersoon voor VPE Gemeentestichting is Christian Tan.

  VPE Facebook pagina VPE twitter pagina VPE rss pagina
© 2017 Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten | Disclaimer | Sitemap | Contact