Zondagscholen en Jeugdwerk

  • Laatste artikelen

    De harde lockdown toespraak van de premier gisteravond raakt een ieder van ons: persoonlijk, gezinnen, werk, scholen, ondernemers, maar ook het kerkzijn.
    De VPE heeft tijdens de ledenvergadering een eerste presentatie gegeven van de uitkomst van haar identiteitstraject via een trailer.
    Een springlevende, bloeiende kerk: daar verlangen we naar. In een tijd waarin ons land wordt geschud en veel manieren waarop we kerk-zijn jarenlang hebben ingevuld zijn weggevallen, zien we uit naar wat God ook nu in en door ons als kerk van Christus wil doen. Maar hoe geven we in deze tijd handen en voeten aan kerk-zijn? Vanuit die vraag start stg. Opwekking het traject: Viva de kerk! waarbij aan de hand van tien Bijbelse principes uit het gelijk­namige boek van Henk Stoorvogel, hier op in gegaan zal worden.

Het CIO heeft met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen gesproken over zondagsscholen en kerkelijk jeugdwerk in relatie tot de versoepeling voor het basisonderwijs.
De zienswijze van het ministerie treft u hieronder aan.

Een zondagsschool is geen school in de zin van de WPO of de WVO. De besluiten van afgelopen dinsdag gelden dus niet voor zondagsscholen. Zondagsscholen vallen onder het reguliere samenscholingsverbod. Daarin is nog wel voorzien in een apart regime voor religieuze bijeenkomsten. Daarvoor is namelijk bepaald dat die bij voorkeur online plaatsvinden, en fysiek alleen met minder dan 30 mensen en met 1,5 m afstand. 

De protocollen voor het basisonderwijs gelden dus niet voor zondagsscholen. Voor zover de onderwijsprotocollen niet minder streng zijn dan de regels voor samenscholing, zouden die vrijwillig natuurlijk wel kunnen worden toegepast als er wordt gezocht naar houvast. Maar in elk geval de belangrijkste uitzondering voor basisscholen (namelijk dat de 1,5 meter tussen leerlingen niet gehandhaafd hoeft te worden) gaat niet op voor zondagsscholen.

  VPE Facebook pagina VPE twitter pagina VPE rss pagina
© 2017 Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten | Disclaimer | Sitemap | Contact