Oproep tot gezamenlijk gebed voor vrede

Oproep tot gezamenlijk gebed voor vrede

7 mei 2022

Bid mee.jpg

Inmiddels wordt via steeds meer kanalen duidelijk dat maandag 9 mei weleens een cruciale datum zou kunnen worden in het conflict tussen Rusland en Oekraïne. Vooral in Oost-Europa is het geluid steeds luider dat president Poetin, van Rusland, Oekraïne officieel de oorlog zal verklaren.

Niet alleen Oekraïne, maar ook andere landen in die regio zoals Polen vrezen dat dit grote gevolgen zal hebben en dat Poetin zijn plannen om veel meer van Europa te veroveren definitief in gang zal zetten. Er is een groeiend besef dat er niet veel nodig is om een nieuwe oorlog met wereldimpact te ontketenen.

Oproep tot gebed
Aangemoedigd door het Woord van God en door leiders met een wereldwijde bediening van verkondiging en profetie, geloven we dat we als volgers van Jezus Christus, de kerk, in eenheid moeten optrekken en in gebed God mogen bidden en vragen om in te grijpen in deze situatie.

De Bijbel leert ons op verschillende plekken dat het gebed en de trouw van Gods dienaren invloed heeft gehad op de koers van de geschiedenis. Daarom roepen we alle gelovigen van alle kerken op om deze zondag, 8 mei, bij voorkeur tijdens de samenkomst of eredienst gezamenlijk te bidden voor vrede en dat God zal ingrijpen in deze situatie. Laten we gezamenlijk God vragen om het hart van president Poetin te bewegen, zoals hij dat met koningen en Farao’s zo vaak gedaan heeft in de Bijbelse geschiedenis, zodat hij niet de oorlog zal verklaren op 9 mei.

Bidden en vasten
Daarnaast willen we christenen aanmoedigen, aansporen en ondersteunen om gezamenlijk de komende tijd te bidden en te vasten. Om gezamenlijk te blijven bidden voor vrede, niet alleen in Oekraïne, maar op al die plekken in de wereld waar op dit moment onrust, onvrede, opstand en oorlog aan de gang is. De komende dagen zullen we hiervoor een website inrichten.

Gebed
In februari, toen de oorlog in de Oekraïne begon, schreven de Aartsbishoppen van Canterbury en York een gebed voor het land en haar bevolking. We geven dit gebed, aangevuld met het specifieke punt van
deze brief, graag mee als suggestie voor het gebed op zondag. Uiteraard staat het iedere kerk, gemeenten en gelovige vrij om een eigen invulling te geven aan dit moment van gebed voor vrede.

Gebed voor vrede
God van vrede en gerechtigheid,
we bidden vandaag voor de mensen in de Oekraïne en in Rusland.
We bidden voor vrede en voor het einde van de gewapende strijd.
We bidden voor hen die vrezen voor de toekomst,
dat uw Geest van troost hen nabij zal zijn.
We bidden voor hen die macht hebben over oorlog en vrede,
dat wijsheid, onderscheid en barmhartigheid leidend zullen zijn in hun beslissingen.
We bidden voor president Poetin, die zo’n belangrijke rol speelt in dit conflict.
Wilt U zijn hart bewegen, zoals u dat deed met vorsten en heersers in de geschiedenis.
Boven alles bidden we voor al uw kostbare kinderen, in gevaar en in angst,
dat U hen vasthoudt en beschermt.
We bidden dat in de naam van Jezus, de Vredevorst.
Amen

Deze brief is opgesteld in overleg met diverse leiders en organisaties.
Vanwege de volledigheid en de korte tijd om deze actie op te zetten is gekozen om er geen namen onder te zetten.

Labels:

Sluiten