Wij kiezen voor eenheid

Wij kiezen voor eenheid

11 oktober 2022

Op 6 oktober 2022 was het tien jaar geleden dat 3.000 christenen en nationale kerkleiders in Den Haag samenkwamen voor de dag van verootmoediging en verzoening. Waar zij God en elkaar vergeving vroegen voor de negatieve manier waarop zij over elkaar hebben gesproken en met elkaar zijn omgegaan.

Wilkin van de Kamp heeft een documentairefilm hierover gemaakt waarin hij met de sleutelleiders van dat moment terugkijkt op deze dag en hen vraagt in hoeverre deze dag het geestelijk klimaat in Nederland veranderd heeft. 

Wij kiezen voor eenheid
Anno 2007 vierde de Pinksterbeweging in Nederland haar honderdjarig bestaan. Op het eeuwfeest in dit Olympisch Stadion heeft Bas Plaisier, toenmalig scriba van de Protestantse Kerk in Nederland, officieel excuses aangeboden voor de minachtende houding van zijn kerk ten opzichte van de Pinksterbeweging. Deze onverwachte schuldbelijdenis maakte diepe indruk op de aanwezigen. Bas Plaisier heeft in het Olympisch Stadion een zaadje van verootmoediging en verzoening gepland dat zou uitgroeien tot een nieuwe landelijke eenheidsbeweging in de volle breedte van de kerk in Nederland. Voor het eerst ontstond er een verlangen naar eenheid vanuit de evangelische en Pinksterbeweging van Nederland, wat omarmd werd door kerkleiders uit de Rooms-Katholieke Kerk en de Protestantse Kerk in Nederland (Gerard de Korte en toenmalig scriba Arjan Plaisier). Vanuit verschillende kanten groeide het verlangen om een breed opgezette verootmoedigingsbijeenkomst op te zetten in Nederland. Hoe zou het zijn als kerkleiders uit alle geledingen van de Kerk in Nederland samen zouden komen voor een dag van verootmoediging en schuldbelijdenis voor de onderlinge verdeeldheid tussen kerken, generaties en culturen? Welk effect zou dit hebben op ons land? Een nieuwe beweging van eenheid kwam zo op gang: ‘Wij kiezen voor eenheid’. Ter voorbereiding van deze dag vonden in 2010 t/m 2012 onder de noemer van ‘Wij kiezen voor eenheid’ de eerste retraites voor nationale kerkleiders en leiders van interkerkelijke organisaties plaats. Na drie jaar voorbereiding kwamen op 6 oktober 2012 nationale kerkleiders en zo’n drieduizend mensen uit de gebedsbeweging van Nederland samen in Den Haag. Koningin Beatrix wenste alle deelnemers per brief een mooie en bezielende dag toe. Deze dag kwamen kerkleiders samen om God en elkaar vergeving te vragen voor de negatieve manier waarop zij over elkaar hebben gesproken en met elkaar zijn omgegaan. In 2013 werd besloten om de naam ‘Wij kiezen voor eenheid’ te veranderen in ‘Nederlands Christelijk Forum’ (in navolging van het Global Christian Forum).

Het Nederlands Christelijk Forum (NCF)
Het NCF creëert een open ruimte voor nationale kerkleiders en leiders van interkerkelijke organisaties om met elkaar hun geloof te delen, elkaar leren te respecteren en samen gemeenschappelijke uitdagingen verkennen en beantwoorden, in openheid voor wat de Geest van God hen te zeggen heeft. Het NCF streeft naar een gelijkmatige vertegenwoordiging van deelnemers uit de traditionele kerken en Pinkster- en evangeliekerken, waaronder de migrantenkerken. Samen verlangen ze ernaar om de onderlinge band te verdiepen en te verstevigen. Een keer per jaar organiseert het NCF een tweedaagse retraite, waar (kerk)leiders uit een breed scala van christelijk Nederland samenkomen en elkaar ontmoeten. Het NCF is ingebed in het groter geheel van oecumenische koepels en bewegingen in Nederland: de Raad van Kerken en Missie Nederland. De stuurgroep zet de grote beleidslijnen van het NCF uit en is verantwoordelijk voor de uitvoering van alle activiteiten. De stuurgroep bestaat uit de volgende leden:

Geert van Dartel, voorzitter Raad van Kerken.
Wilfred Fijnvandraat, directeur Agapè.
Machiel Jonker, voorzitter Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten.
Wilkin van de Kamp, predikant-directeur Vrij Zijn.
René de Reuver, scriba Protestantse Kerk in Nederland.
Bernd Wallet, aartsbisschop Oud-Katholieke Kerk.

De VPE draagt actief bij aan eenheid bevorderen binnen het Lichaam van Jezus. Wil je hierover meer lezen, klik dan hier.

Labels:

Sluiten