Versoepelingen Covid-19 maatregelen en kerken

Versoepelingen Covid-19 maatregelen en kerken

17 september 2021

Gemeenschap, relatie en verbinding zijn kernbegrippen van kerk-zijn. We hebben nu 1,5 jaar moeten anticiperen op de door de overheid genomen Covid-19 maatregelen, waarbij de onderlinge gemeenschap, de relatie en verbinding met elkaar onder druk kwam te staan. Het is een uitdagende periode geweest om kerk te zijn en nog zijn we niet klaar met het Covid-19-beleid.

Per 25 september gaan nieuwe versoepelingen gelden; de 1,5 meter-maatregel wordt opgeheven. Aan de ene kant is het fijn, want het geeft een gevoel dat er weer meer mogelijk is als kerken. Aan de andere kant krijgen we te maken met de coronacheck die op vele plaatsen wordt ingevoerd alvorens je een (binnen)locatie mag betreden. Wat betekent dit voor de erediensten en andere bijeenkomsten die we als kerken organiseren?

Er zal verschillend op gereageerd worden met eigen gemotiveerde argumenten. Als VPE bestuur zien we kerk als een plek die open is voor iedereen. We adviseren de kerken om vrije toegang voor iedereen te borgen; voor mensen die geprikt zijn met een coronavaccin en diegenen die daar niet mee geprikt zijn. Vrije toegang betekent volgens ons ook geen coronacheck bij de voordeur.

We raden de kerken aan om de ruimtes goed te blijven ventileren, desinfectie van handen bij de ingang te blijven handhaven, en wanneer men corona-gerelateerde klachten heeft de mensen te adviseren een zelftest te doen en thuis te blijven.

Registratie vooraf een dienst is niet meer verplicht, maar we kunnen ons voorstellen dat je dat als kerk wel wil blijven doen, om bij een coronabesmetting adequaat te kunnen handelen.

Binnen adviseren we rekening te houden met de mensen die wel graag nog de 1,5 meter afstand willen houden, door plekken te creëren in de zaal waar dat kan. Dit kan bijv. door rode kaarten mee te geven aan mensen die dat willen zodat deze naast de stoel gelegd kan worden of een apart vak te reserveren in de zaal waar stoelen 1,5 meter uit elkaar staan en dergelijke. Probeer te zoeken naar de best mogelijke oplossing om met elkaar de dienst fysiek, in gezamenlijkheid te beleven en elkaar te ontmoeten.

Bijgaand tevens de link van het CIO-advies van vandaag dat hierop aansluit.

We wensen jullie Gods wijsheid in dit alles toe.

Labels:

Sluiten