In Memoriam Joop de Geest

In Memoriam Joop de Geest

14 januari 2022

Sinds 18 december jl. is Joop de Geest (94 jaar) bij onze Here Jezus. Joop was jarenlang lid van de VPE en Machiel Jonker heeft hem goed gekend. Hij deelt zijn ervaringen ter nagedachtenis aan Joop's leven hieronder met ons.

"Mijn eerste herinnering aan Br. Joop is al van 1979. Ik maakte samen met mijn, toen nog aanstaande, vrouw Yvonne deel uit van de muziekgroep Onesimus vanuit de Centrale Pinkster Bijbelschool. We zongen in de weekenden bij gemeenten. Zo ook in de Pinkstergemeente Delft, waar br. Joop en zr. Bep voorgingen. In de middag bood het gebouw aan de Molenstraat tevens gastvrijheid aan een studentenfellowship.

Ik herinner me dat toen al met een kwinkslag naar Openbaringen, door me heen ging: de Geest en de bruid: Joop en Bep…hun sterke getuigenis van een twee-eenheid. Je zult als pinkstervoorganger ook maar de Geest heten! 

Ongeveer begin 2000 kwamen we elkaar weer tegen in het regiobestuur van de VPE. Joop en Bep waren inmiddels verhuisd naar Den Helder, waar Els en Adri Bouma woonden, Els is een dochter van Joop en Bep. En ook als ik het me goed herinner was de gezonde zeelucht een goede reden om daarheen te gaan.

Samen kwamen ze altijd aan, we vergaderden meestal in Amsterdam, en zr. Bep ging dan met een andere zuster elders zitten, buiten de vergaderruimte of ergens in Amsterdam op bezoek. Dat ging hun eigenlijk beiden wel aan het hart, want alles was samen. Er was vaak zoveel te delen dat ze meer en meer samen kwamen bij het regioteam.
Samen werd het des te meer toen er een noodsituatie ontstond in één van onze gemeenten, PG de Kajuit in Zaandam. Joop en Bep waren bereid hun schouders eronder te zetten als interim-voorganger. Tijdens de meeting van het regioteam kwam er altijd een verslag. Dat is voor hen een intensieve tijd geweest en heeft veel van ze gevraagd, toen ook al niet meer de jongsten.

Al met al heeft de Heer ze zo gebruikt dat door hun inzet en beschikbaarheid niet alleen een mooie gemeente verder kon, maar tevens was dit de opmaat van een samengaan met een andere gemeente in het Zaanse. Het is wat nu de PG Ichthus is geworden o.l.v Jan Barendse jr.. We hebben ze altijd enorm bewonderd voor dit wapenfeit in het Koninkrijk van God.

Joop en Bep waren altijd één. En het was voor br. Joop een zwaar verlies dat zijn vrouw Bep hem voorging naar de Heer. Hij mistte haar enorm.

Ik kwam zo eens per jaar bij hem op bezoek. We hadden een goede band ook sinds het regiobestuur. Hartelijk en met vertrouwen. Eerst in het Heilig Harn en de laatste keer op het nieuwe adres. Ik voelde me altijd welkom al was het alleen al doordat hij altijd iets luxe bij de koffie wist aan te bieden.
Br. Joop was een geestelijk nuchtere man. Die twee woorden gaan goed samen. We spraken vaak over van alles en nog wat, uit het verleden van de pinksterbeweging…over de positie van de vrouw in de bediening…over de koers van de VPE. Ik had daar altijd wat aan.

Woorden die hem verder karakteriseerden:
- nederig…dienstbaar…….geen zelfgerichtheid….geleerd van onnodige pinksterbuitennissigheden……man van de Bijbel….man van God…En….hij heeft het geloof behouden!!

Mijn vrouw Yvonne en ik condoleren de familie met het verlies van vader en opa. Maar ergens geloof ik ook dat jullie het hem gunnen…..nu van aangezicht tot aangezicht ziet hij Jezus….en vast in zeker doet hij dat hand in hand met Bep.

In dankbaarheid voor vriendschap en voorbeeld.

Machiel Jonker

Labels:

Sluiten