Berichten per label

RSS Feed
 1. Kerstgroet door Machiel Jonker

  23 december 2021 door Ruth Sleebos 0 reacties

  Machiel Jonker, algemeen voorzitter van de VPE, heeft een kerstgroet en bemoediging ingesproken voor de leden van de VPE in deze coronatijd.

  Lees meer over "Kerstgroet door Machiel Jonker"

  Labels:

 2. Aanscherping coronamaatregelen en kerkzijn

  5 november 2021 door Ruth Sleebos 0 reacties

  houd moed 1.png

  We willen jullie graag bemoedigen met deze woorden die hier boven staan. We hebben namelijk nog steeds te maken met Covid-19 en de daarmee gepaard gaande overheidsmaatregelen die ook van invloed zijn op onze kerkelijke activiteiten. Ondanks de coronamoeheid die kan opspelen is het van belang om op de Heer te blijven zien. Hij geeft nieuwe moed en nieuwe kracht. Hij geeft perspectief. Hij is ons Perspectief!

  Lees meer over "Aanscherping coronamaatregelen en kerkzijn"

  Labels:

 3. NBV21

  29 oktober 2021 door Ruth Sleebos 0 reacties

  Woensdag 15 oktober jl. is de NBV21 door koning Willem-Alexander en een groep kerkvertegenwoordigers, waaronder Ruth Sleebos namens de VPE, in ontvangst genomen. De livestream van de presentatie van de NBV21-uitgave en start van de campagne rondom de betekenis van de bijbel is hier terug te zien.

  Lees meer over "NBV21"

  Labels:

 4. Nieuw dagboek 'Next Level Discipelschap'

  1 oktober 2021 door Christian Tan 0 reacties

  Next level discipelschap dagboek.png

  Christian Tan heeft een dagboek geschreven dat zowel individueel als met een groep gezamenlijk gebruikt kan worden. 50 dagen (7 weken), met elke week een les die gezamenlijk gedaan kan worden. 

  Lees meer over "Nieuw dagboek 'Next Level Discipelschap'"

  Labels:

 5. Vacature voorganger De Schutse Rotterdam

  28 september 2021 door Peter Grim 0 reacties

  Volle Evangelie gemeente De Schutse in Rotterdam zoekt een nieuwe voorganger (M/V). Ben jij geinteresseerd?

  Lees meer over "Vacature voorganger De Schutse Rotterdam"

  Labels:

 6. VPE Themadagen over Bijbelse Profetie

  23 september 2021 door Frans Blok 0 reacties

  Dit seizoen zullen er een aantal themadagen worden georganiseerd door de VPE voor voorgangers en gemeenteleiders in onze beweging. In het verleden waren er de zgn. 'Masterclasses'. Het idee was een vorm van voortgaande educatie voor VPE-leiders. Daarbij kwam de behoefte in de achterban om actuele en gevoelige thema's samen aan de orde te stellen. Die twee motivaties komen nu samen in de themadagen die we gaan organiseren in het seizoen 2021/2022.

  Lees meer over "VPE Themadagen over Bijbelse Profetie"

  Labels:

 7. Lancering website theologischetijdschriften.nl

  17 september 2021 door Ruth Sleebos 0 reacties

  Het Evangelisch College heeft gewerkt aan een nieuwe website waarop gezocht kan worden naar artikelen uit Nederlandse theologische tijdschriften. Bijvoorbeeld aan de hand van categorieën, trefwoorden en Bijbellocaties. Zo moet het makkelijker worden om theologische artikelen te vinden. Op woensdag 22 september 2021 gaat de website live.

  Lees meer over "Lancering website theologischetijdschriften.nl"

  Labels:

 8. Tearfund-werkconferentie in Maastricht

  17 september 2021 door Ruth Sleebos 0 reacties

  Op 7 oktober 2021 is de Tearfund-werkconferentie in Maastricht. Een dag vol ontmoeting, inspiratie en theologische reflectie. In groepjes gaan deelnemers op bezoek bij verschillende kerken en missionaire initiatieven in de stad. Vanuit de praktijk reflecteren ze vervolgens op wat de Bijbel zegt over kerk-zijn in de buurt.

  Lees meer over "Tearfund-werkconferentie in Maastricht"

 9. Pentecostale onderzoeksplaats VU

  17 september 2021 door Helene Wuhrer 5 reacties

  Nog is het niet helemaal rond, nog is het niet officieel begonnen, maar iedereen die er groen licht voor moet geven, heeft dat gedaan: Wij krijgen als VPE weer een eigen plek aan en in de Vrije Universiteit Amsterdam (VU)! Het is een vrij unieke kans vergeleken met de landen om ons heen: 'wij pinkstermensen zijn welkom in academia.'

  Lees meer over "Pentecostale onderzoeksplaats VU"

  Labels:

 10. Versoepelingen Covid-19 maatregelen en kerken

  17 september 2021 door Ruth Sleebos 3 reacties

  Gemeenschap, relatie en verbinding zijn kernbegrippen van kerk-zijn. We hebben nu 1,5 jaar moeten anticiperen op de door de overheid genomen Covid-19 maatregelen, waarbij de onderlinge gemeenschap, de relatie en verbinding met elkaar onder druk kwam te staan. Het is een uitdagende periode geweest om kerk te zijn en nog zijn we niet klaar met het Covid-19-beleid.

  Lees meer over "Versoepelingen Covid-19 maatregelen en kerken"

  Labels:

Sluiten