Overzicht gemeenten

Worship Church

Statutaire naam: Worship Church
Verklaring groepsbeschikking VPE Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten
RSIN/fiscaalnummer 858379557
Registratienummer VPE 101257
KVK-nummer 70573611

Contactgegevens

Adres Worship Church
Eiber 130
2411 LC BODEGRAVEN
E-mailadres willem.plaizier@gmail.com
Website http://worshipchurch.nl/
Doelstelling gemeente Als lid van de VPE verwijzen wij ook naar de doelstelling zoals weer gegeven in het beleidsplan op de site: https://www.vpe.nl/nl/anbi-portaal/vpe-anbi-beleidsplan
Hoofdlijnen actueel beleidsplan
Bestuurssamenstelling beloningsbeleid
Actueel verslag uitgeoefende activiteiten
Toelichting staat van baten en lasten

Baten en lastenoverzicht

Baten Begroting 2022 Werkelijk 2021 Begroting 2021 Werkelijk 2020 Werkelijk 2019
1. Opbrengsten uit bezittingen 0.00
2. Bijdragen gemeenteleden 4500.00 10912.00 15697.00
3. Subsidies en overige bijdragen van derden 0.00
Totaal baten 4500.00 10912.00 15697.00
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers) 1500.00 3268.00 6806.00
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 750.00 1735.00 3394.00
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 250.00 260.00 250.00
7. Lasten kerkelijke gebouwen 900.00 1850.00 9348.00
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen 250.00 1270.00 1050.00
9. Lasten beheer en administratie 500.00 602.00 522.00
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen 100.00 435.00 0.00
Totaal lasten 4250.00 9422.00 21369.00
Resultaat (baten - lasten) 250.00 1489.00 -5672.00

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

Sluiten