Overzicht gemeenten

Worship Church

Statutaire naam: Worship Church
Verklaring groepsbeschikking VPE Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten
RSIN/fiscaalnummer 858379557
Registratienummer VPE 101257
KVK-nummer 70573611

Contactgegevens

Adres Worship Church
Eiber 130
2411 LC BODEGRAVEN
E-mailadres willem.plaizier@gmail.com
Website http://worshipchurch.nl/
Doelstelling gemeente
Hoofdlijnen actueel beleidsplan
Bestuurssamenstelling beloningsbeleid
Actueel verslag uitgeoefende activiteiten
Toelichting staat van baten en lasten

Baten en lastenoverzicht

Baten Begroting 2021 Werkelijk 2020 Begroting 2020 Werkelijk 2019 Werkelijk 2018
1. Opbrengsten uit bezittingen 0 0 0
2. Bijdragen gemeenteleden 15000 15697 23123
3. Subsidies en overige bijdragen van derden 0 0 0
Totaal baten 15000 15697 23123
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers) 3250 6806 6105
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 1500 3394 2308
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 250 249 0
7. Lasten kerkelijke gebouwen 5000 9348 5856
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen 500 1050 1500
9. Lasten beheer en administratie 650 522 325
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen 100 0 84
Totaal lasten 11250 21369 16178
Resultaat (baten - lasten) 3750 -5672 6945

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

Sluiten