Overzicht gemeenten

Volle Evangelie Gemeente Windkracht 5

Statutaire naam: Volle Evangelie Gemeente Windkracht 5
Verklaring groepsbeschikking VPE Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten
RSIN/fiscaalnummer 818654776
Registratienummer VPE 101135
KVK-nummer 66857155

Contactgegevens

Adres Volle Evangelie Gemeente Windkracht 5
Kuyperstraat 20
3752 BD BUNSCHOTEN-SPAKENBURG
E-mailadres info@vegwindkracht5.nl
Website http://vegwindkracht5.nl
Doelstelling gemeente
Hoofdlijnen actueel beleidsplan
Bestuurssamenstelling beloningsbeleid
Actueel verslag uitgeoefende activiteiten
Toelichting staat van baten en lasten

Baten en lastenoverzicht

Baten Begroting 2021 Werkelijk 2020 Begroting 2020 Werkelijk 2019 Werkelijk 2018
1. Opbrengsten uit bezittingen 0 1100 25
2. Bijdragen gemeenteleden 0 60455 61678
3. Subsidies en overige bijdragen van derden 0 1082 561
Totaal baten 0 62637 62264
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers) 0 6035 7509
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 0 562 220
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 0 2016 3502
7. Lasten kerkelijke gebouwen 0 27060 27568
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen 0 28395 39341
9. Lasten beheer en administratie 0 544 454
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen 0 821 1656
Totaal lasten 0 65433 80250
Resultaat (baten - lasten) 0 -2796 -17986

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

Sluiten