Overzicht gemeenten

Volle Evangelie Gemeente Vredekerk

Statutaire naam: Volle Evangelie Gemeente Vredekerk
Verklaring groepsbeschikking VPE Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten
RSIN/fiscaalnummer 809350671
Registratienummer VPE 101093
KVK-nummer 76913635

Contactgegevens

Adres Volle Evangelie Gemeente Vredekerk
Maartensdijklaan 126
2541 XC 'S-GRAVENHAGE
E-mailadres info@vredekerk.nl
Website http://vredekerk.nl
Doelstelling gemeente
Hoofdlijnen actueel beleidsplan
Bestuurssamenstelling beloningsbeleid
Actueel verslag uitgeoefende activiteiten
Toelichting staat van baten en lasten

Baten en lastenoverzicht

Baten Begroting 2021 Werkelijk 2020 Begroting 2020 Werkelijk 2019 Werkelijk 2018
1. Opbrengsten uit bezittingen 6265.00 8560.00 8000.00 8750.00 9580
2. Bijdragen gemeenteleden 85000.00 83247.00 90000.00 81567.00 85405
3. Subsidies en overige bijdragen van derden 2000.00 2073.00 2073.00 2082.00 3483
Totaal baten 88765.00 89380.00 95573.00 92399.00 98468
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers) 44880.00 30602 38625.00 33005.00 36472
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 6750.00 6477.00 7220.00 7071.00 4530
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 2000.00 1727.00 200.00 1834.00 1801
7. Lasten kerkelijke gebouwen 31700.00 27217.00 33144.00 31554.00 35878
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen 1886 10000 3000.00 0
9. Lasten beheer en administratie 4400.00 7798.00 4400.00 3861.00 3658
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen 5300.00 7965.00 5500.00 9058.00 3995
Totaal lasten 95030.00 80372.00 100889.00 89383.00 86334
Resultaat (baten - lasten) -6265.00 9008.00 -5316.00 3016.00 12134

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

Sluiten