Overzicht gemeenten

Volle Evangelie Gemeente Vredekerk

Statutaire naam: Volle Evangelie Gemeente Vredekerk
Verklaring groepsbeschikking VPE Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten
RSIN/fiscaalnummer 809350671
Registratienummer VPE 101093
KVK-nummer 76913635

Contactgegevens

Adres Volle Evangelie Gemeente Vredekerk
Maartensdijklaan 126
2541 XC 'S-GRAVENHAGE
E-mailadres info@vredekerk.nl
Website http://vredekerk.nl
Doelstelling gemeente Als lid van de VPE verwijzen wij ook naar de doelstelling zoals weer gegeven in het beleidsplan op de site: https://www.vpe.nl/nl/anbi-portaal/vpe-anbi-beleidsplan
Hoofdlijnen actueel beleidsplan
Bestuurssamenstelling beloningsbeleid
Actueel verslag uitgeoefende activiteiten
Toelichting staat van baten en lasten

Baten en lastenoverzicht

Baten Begroting 2023 Werkelijk 2022 Begroting 2022 Werkelijk 2021 Werkelijk 2020
1. Opbrengsten uit bezittingen 7750.00 8606.00 6265.00 7225.00 8560.00
2. Bijdragen gemeenteleden 85000.00 78155.00 75000.00 76657.00 83247.00
3. Subsidies en overige bijdragen van derden 2000.00 1791.00 2000.00 2220.00 2073.00
Totaal baten 94750.00 88552.00 83265.00 86102.00 89380.00
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers) 41237.00 18038.00 37900.00 26629.00 32488.00
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 4730.00 4768.00 4080.00 5066.00 6477.00
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 2000.00 1562.00 2000.00 1783.00 1727.00
7. Lasten kerkelijke gebouwen 37800.00 32069.00 32750.00 33532.00 27217.00
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen 1107.00
9. Lasten beheer en administratie 6320.00 3748.00 4120.00 4440.00 4498.00
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen 7140.00 6709.00 7090.00 4459.00 7965.00
Totaal lasten 101727.00 66895.00 87940.00 77016.00 80372.00
Resultaat (baten - lasten) -6977.00 21657.00 -4675.00 9086.00 9008.00

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, diaconie, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

Sluiten