Overzicht gemeenten

Volle Evangelie Gemeente Effata

Statutaire naam: Volle Evangelie Gemeente Effata
Verklaring groepsbeschikking VPE Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten
RSIN/fiscaalnummer 824293381
Registratienummer VPE 101232
KVK-nummer 76912841

Contactgegevens

Adres Volle Evangelie Gemeente Effata
Kerklaan 20
2911 AD NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL
E-mailadres info.vegeffata@gmail.com
Website http://veg-effata.com
Doelstelling gemeente
Hoofdlijnen actueel beleidsplan
Bestuurssamenstelling beloningsbeleid
Actueel verslag uitgeoefende activiteiten
Toelichting staat van baten en lasten

Baten en lastenoverzicht

Baten Begroting 2021 Werkelijk 2020 Begroting 2020 Werkelijk 2019 Werkelijk 2018
1. Opbrengsten uit bezittingen 0.00 0.00 0
2. Bijdragen gemeenteleden 21000.00 21273.00 21000.00 21489.00 21753
3. Subsidies en overige bijdragen van derden 0.00 0
Totaal baten 21000.00 21273.00 21000.00 23489.00 21753
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers) 5000.00 2332.00 5000.00 6558.00 7678
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 4500.00 887.00 4500.00 4436 2436
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 2500.00 2359.00 2500.00 2409.00 1897
7. Lasten kerkelijke gebouwen 5000.00 4200.00 5000.00 4800.00 4800
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen 1500.00 3000.00 1500.00 1510.00 400
9. Lasten beheer en administratie 2000.00 2136.00 2000.00 3231.00 1796
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen 2000.00 563.00 500.00 1136.00 952
Totaal lasten 22500.00 15477.00 21000.00 24081.00 19959
Resultaat (baten - lasten) -1500.00 5795.00 0.00 -591.00 1794

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

Sluiten