Overzicht gemeenten

Volle Evangelie Gemeente De Kandelaar

Statutaire naam: Volle Evangelie Gemeente De Kandelaar
Verklaring groepsbeschikking VPE Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten
RSIN/fiscaalnummer 816448176
Registratienummer VPE 101062
KVK-nummer 40156899

Contactgegevens

Adres Volle Evangelie Gemeente De Kandelaar
Courtine 4
5301 DH ZALTBOMMEL
E-mailadres bouma@vegdekandelaar.nl
Website http://vegdekandelaar.nl
Doelstelling gemeente
Hoofdlijnen actueel beleidsplan
Bestuurssamenstelling beloningsbeleid
Actueel verslag uitgeoefende activiteiten
Toelichting staat van baten en lasten

Baten en lastenoverzicht

Baten Begroting 2021 Werkelijk 2020 Begroting 2020 Werkelijk 2019 Werkelijk 2018
1. Opbrengsten uit bezittingen 0 0 0
2. Bijdragen gemeenteleden 0 19701 21052
3. Subsidies en overige bijdragen van derden 0 0 0
Totaal baten 0 19701 21052
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers) 0 1800 1800
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 0 877 727
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 0 2366 1278
7. Lasten kerkelijke gebouwen 0 6761 6910
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen 0 4490 3295
9. Lasten beheer en administratie 0 289 538
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen 0 2196 1735
Totaal lasten 0 18779 16283
Resultaat (baten - lasten) 0 922 4769

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

Sluiten