Overzicht gemeenten

Volle Evangelie Gemeente Christus Het Antwoord

Statutaire naam: Volle Evangelie Gemeente Christus Het Antwoord
Verklaring groepsbeschikking VPE Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten
RSIN/fiscaalnummer 816785788
Registratienummer VPE 101124

Contactgegevens

Adres Volle Evangelie Gemeente Christus Het Antwoord
Hoep 6
1741 MC SCHAGEN
E-mailadres info@vegschagen.nl
Website http://vegschagen.nl
Doelstelling gemeente
Hoofdlijnen actueel beleidsplan
Bestuurssamenstelling beloningsbeleid
Actueel verslag uitgeoefende activiteiten
Toelichting staat van baten en lasten

Baten en lastenoverzicht

Baten Begroting 2021 Werkelijk 2020 Begroting 2020 Werkelijk 2019 Werkelijk 2018
1. Opbrengsten uit bezittingen 0 0 0
2. Bijdragen gemeenteleden 0 40162 24479
3. Subsidies en overige bijdragen van derden 0 0 0
Totaal baten 0 40162 24479
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers) 0 3078 2325
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 0 2502 1808
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 0 673 472
7. Lasten kerkelijke gebouwen 0 20551 5315
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen 0 6022 5445
9. Lasten beheer en administratie 0 1194 1012
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen 0 1924 742
Totaal lasten 0 35944 17119
Resultaat (baten - lasten) 0 4218 7360

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

Sluiten