Overzicht gemeenten

Volle Evangelie Gemeente Christus Het Antwoord

Statutaire naam: Volle Evangelie Gemeente Christus Het Antwoord
Verklaring groepsbeschikking VPE Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten
RSIN/fiscaalnummer 816785788
Registratienummer VPE 101124
KVK-nummer 41238499

Contactgegevens

Adres Volle Evangelie Gemeente Christus Het Antwoord
Hoep 6
1741 MC SCHAGEN
E-mailadres info@vegschagen.nl
Website http://vegschagen.nl
Doelstelling gemeente
Hoofdlijnen actueel beleidsplan
Bestuurssamenstelling beloningsbeleid
Actueel verslag uitgeoefende activiteiten
Toelichting staat van baten en lasten

Baten en lastenoverzicht

Baten Begroting 2021 Werkelijk 2020 Begroting 2020 Werkelijk 2019 Werkelijk 2018
1. Opbrengsten uit bezittingen 0.00 0.00 0.00 0
2. Bijdragen gemeenteleden 0.00 40162.00 24479
3. Subsidies en overige bijdragen van derden 0.00 0.00 0.00 0
Totaal baten 0.00 40162.00 24479
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers) 0.00 3078.00 2325
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 0.00 2502.00 1808
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 0.00 673.00 472
7. Lasten kerkelijke gebouwen 0.00 20551.00 5315
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen 0.00 6022.00 5445
9. Lasten beheer en administratie 0.00 1194.00 1012
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen 0.00 1924.00 742
Totaal lasten 0.00 35944.00 17119
Resultaat (baten - lasten) 0.00 4218.00 7360

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

Sluiten