Overzicht gemeenten

Volle Evangelie Gemeenschap Vaste Burcht

Statutaire naam: Volle Evangelie Gemeenschap Vaste Burcht
Verklaring groepsbeschikking VPE Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten
RSIN/fiscaalnummer 810013253
Registratienummer VPE 101053
KVK-nummer 76913457

Contactgegevens

Adres Volle Evangelie Gemeenschap Vaste Burcht
Van Swietenlaan 1
3083 DR ROTTERDAM
E-mailadres veg@vasteburcht.nl
Website http://vasteburcht.nl
Doelstelling gemeente Als lid van de VPE verwijzen wij ook naar de doelstelling zoals weer gegeven in het beleidsplan op de site: https://www.vpe.nl/nl/anbi-portaal/vpe-anbi-beleidsplan
Hoofdlijnen actueel beleidsplan
Bestuurssamenstelling beloningsbeleid
Actueel verslag uitgeoefende activiteiten
Toelichting staat van baten en lasten

Baten en lastenoverzicht

Baten Begroting 2022 Werkelijk 2021 Begroting 2021 Werkelijk 2020 Werkelijk 2019
1. Opbrengsten uit bezittingen 14500.00 13833.33 17182.00
2. Bijdragen gemeenteleden 42350.00 48590.58 29441.00
3. Subsidies en overige bijdragen van derden 0.00 0.00 0.00
Totaal baten 56850.00 62423.91 46623.00
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers) 40000.00 37391.59 32451.00
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 3950.00 2572.92 3860.00
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 1850.00 978.12 1310.00
7. Lasten kerkelijke gebouwen 8700.00 4512.40 3712.00
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen 15180.00 20880.00 11369.00
9. Lasten beheer en administratie 5125.00 4108.79 4083.00
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen 2000.00 207.99 463.00
Totaal lasten 76805.00 70651.81 57248.00
Resultaat (baten - lasten) -19955.00 -8227.90 -10625.00

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

Sluiten