Overzicht gemeenten

Safe Haven

Statutaire naam: Safe Haven
Verklaring groepsbeschikking VPE Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten
RSIN/fiscaalnummer 861491506
Registratienummer VPE 101275
KVK-nummer 78675138

Contactgegevens

Adres Safe Haven
Fazantenstraat 69 a
1781 XK DEN HELDER
E-mailadres safehavendenhelder@gmail.com
Website http://https://www.safehavendenhelder.nl
Doelstelling gemeente
Hoofdlijnen actueel beleidsplan
Bestuurssamenstelling beloningsbeleid
Actueel verslag uitgeoefende activiteiten
Toelichting staat van baten en lasten

Baten en lastenoverzicht

Baten Begroting 2022 Werkelijk 2021 Begroting 2021 Werkelijk 2020 Werkelijk 2019
1. Opbrengsten uit bezittingen 3000.00 3000.00 0.00
2. Bijdragen gemeenteleden 11250.00 4970 0.00
3. Subsidies en overige bijdragen van derden 0.00
Totaal baten 11750.00 7970.00 0.00
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers) 3600.00 3400.00 0.00
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 4000.00 0.00
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 480 0.00
7. Lasten kerkelijke gebouwen 0.00
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen 0.00
9. Lasten beheer en administratie 0.00
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen 0.00
Totaal lasten 7600.00 3880.00 0.00
Resultaat (baten - lasten) 4150.00 4090.00 0.00

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

Sluiten