Overzicht gemeenten

Pinksterzending Rijkerswoerd

Statutaire naam: Pinksterzending Rijkerswoerd
Verklaring groepsbeschikking VPE Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten
RSIN/fiscaalnummer 824038812
Registratienummer VPE 101059
KVK-nummer 81529775

Contactgegevens

Adres Pinksterzending Rijkerswoerd
Sevenumstraat 3
6845 HS ARNHEM
E-mailadres info@pinksterzendingrijkerswoerd.nl
Website http://pinksterzendingrijkerswoerd.nl
Doelstelling gemeente
Hoofdlijnen actueel beleidsplan
Bestuurssamenstelling beloningsbeleid
Actueel verslag uitgeoefende activiteiten
Toelichting staat van baten en lasten

Baten en lastenoverzicht

Baten Begroting 2021 Werkelijk 2020 Begroting 2020 Werkelijk 2019 Werkelijk 2018
1. Opbrengsten uit bezittingen 0.00 0.00 0.00 0.00 0
2. Bijdragen gemeenteleden 14000.00 15145.02 17000.00 26719.00 23911
3. Subsidies en overige bijdragen van derden 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Totaal baten 14000.00 15145.00 17000.00 26719.00 23911
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers) 6200.00 1295.00 2000.00 6391.00 10775
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 650.00 701.00 1200.00 1543.00 4218
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 0.00 0.00 400.00 382.00 75
7. Lasten kerkelijke gebouwen 6600.00 3235.00 7600.00 7601.00 5943
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen 3200.00 1916.00 1800.00 1550.00 1897
9. Lasten beheer en administratie 1000.00 793.00 766.00 766.00 653
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen 750.00 438.00 500.00 0.00 1222
Totaal lasten 18400.00 8379.00 14266.00 18233.00 24783
Resultaat (baten - lasten) -4400.00 6766.00 2734.00 8486.00 -872

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

Sluiten