Overzicht gemeenten

Pinkstergemeente SionsPoort

Statutaire naam: Pinkstergemeente SionsPoort
Verklaring groepsbeschikking VPE Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten
RSIN/fiscaalnummer 824145604
Registratienummer VPE 101094
KVK-nummer 76646327

Contactgegevens

Adres Pinkstergemeente SionsPoort
Buñuellaan 4
1325 PL ALMERE
E-mailadres secretariaatsionspoort@gmail.com
Website http://sionspoort.nl
Doelstelling gemeente
Hoofdlijnen actueel beleidsplan
Bestuurssamenstelling beloningsbeleid
Actueel verslag uitgeoefende activiteiten
Toelichting staat van baten en lasten

Baten en lastenoverzicht

Baten Begroting 2021 Werkelijk 2020 Begroting 2020 Werkelijk 2019 Werkelijk 2018
1. Opbrengsten uit bezittingen 0.00 0.00 0
2. Bijdragen gemeenteleden 32464.00 0.00 34562.00 33900
3. Subsidies en overige bijdragen van derden 0.00 0.00 0
Totaal baten 32464 0.00 34562.00 33900
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers) 0.00 0.00 0
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 17780.00 0.00 16700.00 15187
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 0.00 0.00 3254
7. Lasten kerkelijke gebouwen 12000.00 0.00 17500.00 11805
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen 0.00 0.00 0
9. Lasten beheer en administratie 222.00 0.00 232.00 201
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen 0.00 0.00 0
Totaal lasten 30002.00 0.00 34432.00 30447
Resultaat (baten - lasten) 2462.00 0.00 130.00 3453

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

Sluiten