Overzicht gemeenten

Pinkstergemeente SION

Statutaire naam: Pinkstergemeente SION
Verklaring groepsbeschikking VPE Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten
RSIN/fiscaalnummer 818678847
Registratienummer VPE 101130
KVK-nummer 14126745

Contactgegevens

Adres Pinkstergemeente SION
Vossenerlaan 84
5924 AG VENLO
E-mailadres info@pgsion.com
Website http://pgsion.com
Doelstelling gemeente
Hoofdlijnen actueel beleidsplan
Bestuurssamenstelling beloningsbeleid
Actueel verslag uitgeoefende activiteiten
Toelichting staat van baten en lasten

Baten en lastenoverzicht

Baten Begroting 2021 Werkelijk 2020 Begroting 2020 Werkelijk 2019 Werkelijk 2018
1. Opbrengsten uit bezittingen 0 0.00 0.00 0.00
2. Bijdragen gemeenteleden 19761 20000.00 19325.00 21424.00
3. Subsidies en overige bijdragen van derden 0 0.00 0.00 0.00
Totaal baten 19761 20000.00 19325.00 21424.00
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers) 2580 3000.00 3340.00 2994.00
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 4487 3000.00 4754.00 3152.00
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 875 500.00 664.00 396.00
7. Lasten kerkelijke gebouwen 9543 10000.00 10354.00 10439.00
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen 1700 0.00 0.00 0.00
9. Lasten beheer en administratie 746 500.00 661.00 221.00
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen 0 2000.00 500.00 3000.00
Totaal lasten 19931 19000.00 20273.00 20202.00
Resultaat (baten - lasten) -170 1000.00 -948.00 1222.00

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

Sluiten