Overzicht gemeenten

Pinkstergemeente Jozua

Statutaire naam: Pinkstergemeente Jozua
Verklaring groepsbeschikking VPE Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten
RSIN/fiscaalnummer 818825601
Registratienummer VPE 101033

Contactgegevens

Adres Pinkstergemeente Jozua
Hatertseweg 404
6533 GV NIJMEGEN
E-mailadres info@pgjozua.nl
Website http://pgjozua.nl
Doelstelling gemeente
Hoofdlijnen actueel beleidsplan
Bestuurssamenstelling beloningsbeleid
Actueel verslag uitgeoefende activiteiten
Toelichting staat van baten en lasten

Baten en lastenoverzicht

Baten Begroting 2021 Werkelijk 2020 Begroting 2020 Werkelijk 2019 Werkelijk 2018
1. Opbrengsten uit bezittingen 4 4 9
2. Bijdragen gemeenteleden 58500 59072 56874
3. Subsidies en overige bijdragen van derden 18600 11226 0
Totaal baten 77104 70302 56883
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers) 19800 19673 18872
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 3900 2548 1711
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 1750 1552 1729
7. Lasten kerkelijke gebouwen 33200 32803 21644
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen 7590 7370 6690
9. Lasten beheer en administratie 2000 1926 1396
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen 8864 1042 652
Totaal lasten 77104 66914 52694
Resultaat (baten - lasten) 0 3388 4189

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

Sluiten