Overzicht gemeenten

Pinkstergemeente Immanuel

Statutaire naam: Pinkstergemeente Immanuel
Verklaring groepsbeschikking VPE Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten
RSIN/fiscaalnummer 809391533
Registratienummer VPE 101021

Contactgegevens

Adres Pinkstergemeente Immanuel
Medanstraat 32
2022 PH HAARLEM
E-mailadres secretariaat@pgimmanuel.nl
Website http://pgimmanuel.nl
Doelstelling gemeente
Hoofdlijnen actueel beleidsplan
Bestuurssamenstelling beloningsbeleid
Actueel verslag uitgeoefende activiteiten
Toelichting staat van baten en lasten

Baten en lastenoverzicht

Baten Begroting 2021 Werkelijk 2020 Begroting 2020 Werkelijk 2019 Werkelijk 2018
1. Opbrengsten uit bezittingen 0 4610 5758
2. Bijdragen gemeenteleden 0 152869 150042
3. Subsidies en overige bijdragen van derden 0 0 0
Totaal baten 0 157479 155800
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers) 0 64800 64800
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 0 19943 18063
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 0 3301 3017
7. Lasten kerkelijke gebouwen 0 30205 28796
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen 0 37600 36288
9. Lasten beheer en administratie 0 1427 1221
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen 0 0 0
Totaal lasten 0 157276 152185
Resultaat (baten - lasten) 0 203 3615

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

Sluiten