Overzicht gemeenten

Pinkstergemeente Immanuel

Statutaire naam: Pinkstergemeente Immanuel
Verklaring groepsbeschikking VPE Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten
RSIN/fiscaalnummer 809391533
Registratienummer VPE 101021
KVK-nummer 76647951

Contactgegevens

Adres Pinkstergemeente Immanuel
Medanstraat 32
2022 PH HAARLEM
E-mailadres secretariaat@pgimmanuel.nl
Website http://pgimmanuel.nl
Doelstelling gemeente Bij ons komen mensen tot herstel in de ontmoeting met Jezus. Zo worden zij krachtige mensen die leven in hun bestemming. Samen zijn wij een bruisende gemeenschap en hebben wij een herstellende impact op de wereld om ons heen.
Hoofdlijnen actueel beleidsplan Herstel - Bestemming - Impact
Bestuurssamenstelling beloningsbeleid geen
Actueel verslag uitgeoefende activiteiten zie jaarverslag 2020
Toelichting staat van baten en lasten goed jaar met een licht verlies.

Baten en lastenoverzicht

Baten Begroting 2021 Werkelijk 2020 Begroting 2020 Werkelijk 2019 Werkelijk 2018
1. Opbrengsten uit bezittingen 6055 2674.00 5000.00 4610.00 5758
2. Bijdragen gemeenteleden 158150 145196.00 148000.00 152869.00 150042
3. Subsidies en overige bijdragen van derden 0 0.00 0.00 0.00 0
Totaal baten 164205 147870.00 153000.00 157479.00 155800
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers) 66420 66420.00 66420.00 64800.00 64800
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 27140 12467.00 16350.00 19943.00 18063
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 2975 2875.00 2975.00 3301.00 3017
7. Lasten kerkelijke gebouwen 30876 32131.00 28785.00 30205.00 28796
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen 34800 34975.00 36475.00 37600.00 36288
9. Lasten beheer en administratie 1994 1994.00 1995.00 1427.00 1221
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen 0 0.00 0.00 0.00 0
Totaal lasten 164205 150862.00 153000.00 157276.00 152185
Resultaat (baten - lasten) 0 -2992.00 0.00 203.00 3615

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

Sluiten