Overzicht gemeenten

Pinkstergemeente De Fontein (vh PG Huizen)

Statutaire naam: Pinkstergemeente Huizen
Verklaring groepsbeschikking VPE Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten
RSIN/fiscaalnummer 823636331
Registratienummer VPE 101028
KVK-nummer 76648419

Contactgegevens

Adres Pinkstergemeente De Fontein (vh PG Huizen)
Keizer Otto 1
1276 LA HUIZEN
E-mailadres pgh.secretariaat@gmail.com
Website http://pgdefontein.nl
Doelstelling gemeente
Hoofdlijnen actueel beleidsplan
Bestuurssamenstelling beloningsbeleid
Actueel verslag uitgeoefende activiteiten
Toelichting staat van baten en lasten

Baten en lastenoverzicht

Baten Begroting 2021 Werkelijk 2020 Begroting 2020 Werkelijk 2019 Werkelijk 2018
1. Opbrengsten uit bezittingen 0.00 0.00 0.00 0.00 0
2. Bijdragen gemeenteleden 58000 57906.73 48900.00 51202.00 45453
3. Subsidies en overige bijdragen van derden 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Totaal baten 58000 57906.73 48900.00 51202.00 45453
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers) 13376.00 0.00 0.00 0.00 0
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 5350.00 6633.86 3000.00 2397.00 8134
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 4900.00 3037.81 16000.00 11695.00 2935
7. Lasten kerkelijke gebouwen 24000.00 24000.00 24000.00 24000.00 24000
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen 1800.00 33.40 0.00 0.00 1700
9. Lasten beheer en administratie 365.00 181.50 0.00 51.00 569
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Totaal lasten 55591.00 40172.62 43000.00 38143.00 37338
Resultaat (baten - lasten) 2409.00 17734.11 5900.00 13059.00 8115

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

Sluiten