Overzicht gemeenten

Pinkstergemeente Filadelfia Arnhem

Statutaire naam: Pinkstergemeente Filadelfia Arnhem
Verklaring groepsbeschikking VPE Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten
RSIN/fiscaalnummer 818599595
Registratienummer VPE 101009
KVK-nummer 41047839

Contactgegevens

Adres Pinkstergemeente Filadelfia Arnhem
Korenbloemstraat 21
6871 WD RENKUM
E-mailadres info@pgfa.nl
Website http://pgfa.nl
Doelstelling gemeente
Hoofdlijnen actueel beleidsplan
Bestuurssamenstelling beloningsbeleid
Actueel verslag uitgeoefende activiteiten
Toelichting staat van baten en lasten

Baten en lastenoverzicht

Baten Begroting 2021 Werkelijk 2020 Begroting 2020 Werkelijk 2019 Werkelijk 2018
1. Opbrengsten uit bezittingen 18000.00 18720.00 16500.00 20849.00 21542
2. Bijdragen gemeenteleden 72000.00 78587.00 72000.00 74132.00 72280
3. Subsidies en overige bijdragen van derden 0.00 0.00 0
Totaal baten 90000.00 97307.00 88500.00 94982.00 93822
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers) 7000.00 3964.00 7000.00 8073.00 6364
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 3000.00 1921.00 3500.00 3550.00 3013
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 1300.00 1344.00 1250.00 1220.00 1333
7. Lasten kerkelijke gebouwen 38000.00 41827.00 35000.00 30333.00 28327
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen 27000.00 27767.00 28000.00 21372.00 28360
9. Lasten beheer en administratie 3000.00 2684.00 3500.00 2013.00 3225
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen 8700.00 7357.00 9000.00 8188.00 9722
Totaal lasten 88000.00 86864.00 87250.00 74749.00 80344
Resultaat (baten - lasten) 2000.00 10443.00 1250.00 20233.00 13478

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

Sluiten