Overzicht gemeenten

Pinkstergemeente Filadelfia Arnhem

Statutaire naam: Pinkstergemeente Filadelfia Arnhem
Verklaring groepsbeschikking VPE Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten
RSIN/fiscaalnummer 818599595
Registratienummer VPE 101009
KVK-nummer 41047839

Contactgegevens

Adres Pinkstergemeente Filadelfia Arnhem
Callunastraat 6
6813 EW ARNHEM
E-mailadres info@pgfa.nl
Website http://pgfa.nl
Doelstelling gemeente Als lid van de VPE verwijzen wij ook naar de doelstelling zoals weer gegeven in het beleidsplan op de site: https://www.vpe.nl/nl/anbi-portaal/vpe-anbi-beleidsplan
Hoofdlijnen actueel beleidsplan
Bestuurssamenstelling beloningsbeleid
Actueel verslag uitgeoefende activiteiten
Toelichting staat van baten en lasten

Baten en lastenoverzicht

Baten Begroting 2023 Werkelijk 2022 Begroting 2022 Werkelijk 2021 Werkelijk 2020
1. Opbrengsten uit bezittingen 19500.00 19200.00 18720.00
2. Bijdragen gemeenteleden 72000.00 71973.00 78587.00
3. Subsidies en overige bijdragen van derden
Totaal baten 91500.00 91173.00 97307.00
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers) 7000.00 4373.00 3964.00
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 4300.00 2554.00 1934.00
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 1200.00 1110.00 1344.00
7. Lasten kerkelijke gebouwen 35000.00 30916.00 41827.00
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen 27000.00 25920.00 27767.00
9. Lasten beheer en administratie 7000.00 7061.00 2684.00
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen 9000.00 9018.00 7444.00
Totaal lasten 91500.00 80942.00 86963.00
Resultaat (baten - lasten) 0.00 10221.00 10344.00

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

Sluiten