Overzicht gemeenten

Pinkstergemeente Filadelfia Arnhem

Statutaire naam: Pinkstergemeente Filadelfia Arnhem
Verklaring groepsbeschikking VPE Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten
RSIN/fiscaalnummer 818599595
Registratienummer VPE 101009

Contactgegevens

Adres Pinkstergemeente Filadelfia Arnhem
Callunastraat 6
6813 EW ARNHEM
E-mailadres info@pgfa.nl
Website http://pgfa.nl
Doelstelling gemeente
Hoofdlijnen actueel beleidsplan
Bestuurssamenstelling beloningsbeleid
Actueel verslag uitgeoefende activiteiten
Toelichting staat van baten en lasten

Baten en lastenoverzicht

Baten Begroting 2021 Werkelijk 2020 Begroting 2020 Werkelijk 2019 Werkelijk 2018
1. Opbrengsten uit bezittingen 16500 21124 21542
2. Bijdragen gemeenteleden 72000 71955 72280
3. Subsidies en overige bijdragen van derden 0 0 0
Totaal baten 88500 93079 93822
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers) 7000 6885 6364
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 3500 3210 3013
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 1250 1220 1333
7. Lasten kerkelijke gebouwen 35000 30327 28327
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen 28000 28750 28360
9. Lasten beheer en administratie 3500 3375 3225
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen 9000 10275 9722
Totaal lasten 87250 84042 80344
Resultaat (baten - lasten) 1250 9037 13478

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

Sluiten