Overzicht gemeenten

Pinkstergemeente Filadelfia

Statutaire naam: Pinkstergemeente Filadelfia
Verklaring groepsbeschikking VPE Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten
RSIN/fiscaalnummer 824039208
Registratienummer VPE 101103

Contactgegevens

Adres Pinkstergemeente Filadelfia
Beltstraat 7
1777 HA HIPPOLYTUSHOEF
E-mailadres info@filadelfia-wieringen.nl
Website http://filadelfia-wieringen.nl
Doelstelling gemeente
Hoofdlijnen actueel beleidsplan
Bestuurssamenstelling beloningsbeleid
Actueel verslag uitgeoefende activiteiten
Toelichting staat van baten en lasten

Baten en lastenoverzicht

Baten Begroting 2020 Werkelijk 2019 Begroting 2019 Werkelijk 2018 Werkelijk 2017
1. Opbrengsten uit bezittingen 20 12 20 281 517
2. Bijdragen gemeenteleden 17000 22955 20000 19780 24820
3. Subsidies en overige bijdragen van derden 0 0 0 0 0
Totaal baten 17020 22967 20020 20061 25337
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers) 6800 6240 6500 6960 6185
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 4000 3988 4000 3086 3851
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 1200 1101 1000 887 953
7. Lasten kerkelijke gebouwen 8000 6751 7000 7519 5520
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen 1200 1400 1300 887 1485
9. Lasten beheer en administratie 390 370 350 256 286
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen 0 0 0 0 0
Totaal lasten 21590 19850 20150 19595 18280
Resultaat (baten - lasten) -4570 3117 -130 466 7057

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

Sluiten