Overzicht gemeenten

Pinkstergemeente Filadelfia

Statutaire naam: Pinkstergemeente Filadelfia
Verklaring groepsbeschikking VPE Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten
RSIN/fiscaalnummer 824039208
Registratienummer VPE 101103
KVK-nummer 76648273

Contactgegevens

Adres Pinkstergemeente Filadelfia
Beltstraat 7
1777 HA HIPPOLYTUSHOEF
E-mailadres
Website http://filadelfia-wieringen.nl
Doelstelling gemeente
Hoofdlijnen actueel beleidsplan
Bestuurssamenstelling beloningsbeleid
Actueel verslag uitgeoefende activiteiten
Toelichting staat van baten en lasten

Baten en lastenoverzicht

Baten Begroting 2021 Werkelijk 2020 Begroting 2020 Werkelijk 2019 Werkelijk 2018
1. Opbrengsten uit bezittingen 150.00 175.00 20.00 12.00 281
2. Bijdragen gemeenteleden 16000.00 20420.00 17000.00 22955.00 19780
3. Subsidies en overige bijdragen van derden 0 0.00 0.00 0.00 0
Totaal baten 16850.00 21807.00 17020.00 22967.00 20061
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers) 5000.00 4746.00 6800.00 6240.00 6960
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 4000.00 4111.00 4000.00 3988.00 3086
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 0.00 2800.00 1200.00 1101.00 887
7. Lasten kerkelijke gebouwen 12000.00 8468.00 8000.00 6751.00 7519
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen 0 0.00 1200.00 1400.00 887
9. Lasten beheer en administratie 210.00 207.00 390.00 370.00 256
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen 4400.00 4300.00 0.00 0.00 0
Totaal lasten 25610.00 24632.00 21590.00 19850.00 19595
Resultaat (baten - lasten) -8760.00 -2825.00 -4570.00 3117.00 466

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

Sluiten