Overzicht gemeenten

Pinkstergemeente Filadelfia Heerenveen

Statutaire naam: Stichting Pinkstergemeente "Philadelphia" Heerenveen
Verklaring groepsbeschikking VPE Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten
RSIN/fiscaalnummer 806439907
Registratienummer VPE 101204
KVK-nummer 41001053

Contactgegevens

Adres Pinkstergemeente Filadelfia Heerenveen
Herenwal 114
8441 BD HEERENVEEN
E-mailadres secretaris@pinkstergemeenteheerenveen.nl
Website http://pinkstergemeenteheerenveen.nl
Doelstelling gemeente
Hoofdlijnen actueel beleidsplan
Bestuurssamenstelling beloningsbeleid
Actueel verslag uitgeoefende activiteiten
Toelichting staat van baten en lasten

Baten en lastenoverzicht

Baten Begroting 2021 Werkelijk 2020 Begroting 2020 Werkelijk 2019 Werkelijk 2018
1. Opbrengsten uit bezittingen 5000.00 4722.00 4500.00 4550.00 4616
2. Bijdragen gemeenteleden 125000.00 146149.00 117500.00 131406.00 138666
3. Subsidies en overige bijdragen van derden 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Totaal baten 130000.00 150871.00 122000.00 135956.00 143282
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers) 41000.00 46527.00 47500.00 45748.00 34332
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 11050.00 5080.00 11850.00 9444.00 8073
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 1900.00 1920.00 1900.00 1787.00 1678
7. Lasten kerkelijke gebouwen 53350.00 75546.00 51200.00 50830.00 89951
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen 15000.00 15550.00 13500.00 18804.00 18198
9. Lasten beheer en administratie 5500.00 5840.00 5450.00 4614.00 4182
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen 5700.00 6010.00 1550.00 747.00 1726
Totaal lasten 133500.00 156472.00 132950.00 131974.00 158140
Resultaat (baten - lasten) -3500.00 -5601.00 -10950.00 3982.00 -14858

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

Sluiten