Overzicht gemeenten

Pinkstergemeente Eben Haezer

Statutaire naam: Pinkstergemeente Eben Haezer
Verklaring groepsbeschikking VPE Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten
RSIN/fiscaalnummer 7005350
Registratienummer VPE 101015
KVK-nummer 41014168

Contactgegevens

Adres Pinkstergemeente Eben Haezer
Saul van Messelstraat 1
9933 KB DELFZIJL
E-mailadres secretariaat@pg-delfzijl.nl
Website http://www.pg-delfzijl.nl/
Doelstelling gemeente
Hoofdlijnen actueel beleidsplan
Bestuurssamenstelling beloningsbeleid
Actueel verslag uitgeoefende activiteiten
Toelichting staat van baten en lasten

Baten en lastenoverzicht

Baten Begroting 2021 Werkelijk 2020 Begroting 2020 Werkelijk 2019 Werkelijk 2018
1. Opbrengsten uit bezittingen 0.00 0.00 0.00 0.00 0
2. Bijdragen gemeenteleden 50100.00 41329.80 50100.00 46106.00 53089
3. Subsidies en overige bijdragen van derden 2000.00 700.20 2000.00 1450.00 25166
Totaal baten 52100.00 42030.00 52100.00 47556.00 78255
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers) 7750.00 5057.73 8000.00 6148.00 7729
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 10500.00 2200.93 10500.00 4544.00 5613
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 1200.00 1130.89 1050.00 1102.00 1052
7. Lasten kerkelijke gebouwen 13623.00 9983.34 13600.00 10552.00 11114
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen 11000.00 3416.26 11000.00 4786.00 10477
9. Lasten beheer en administratie 6050.00 6112.29 6100.00 5148.00 4454
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen 1300.00 322.09 1550.00 973.00 1185
Totaal lasten 677.00 28223.53 51800.00 33253.00 41624
Resultaat (baten - lasten) 51423.00 13806.47 300.00 14303.00 36631

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

Sluiten