Overzicht gemeenten

Pinkstergemeente Doetinchem

Statutaire naam: Pinkstergemeente Doetinchem
Verklaring groepsbeschikking VPE Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten
RSIN/fiscaalnummer 804219977
Registratienummer VPE 101108
KVK-nummer 41048307

Contactgegevens

Adres Pinkstergemeente Doetinchem
Postbus 303
7000 AH
E-mailadres info@pgd.nu
Website http://pgd.nu
Doelstelling gemeente
Hoofdlijnen actueel beleidsplan
Bestuurssamenstelling beloningsbeleid
Actueel verslag uitgeoefende activiteiten
Toelichting staat van baten en lasten

Baten en lastenoverzicht

Baten Begroting 2021 Werkelijk 2020 Begroting 2020 Werkelijk 2019 Werkelijk 2018
1. Opbrengsten uit bezittingen 0.00 0.00 0.00 56.00 56.00
2. Bijdragen gemeenteleden 146300.00 145008.00 124000.00 127508.00 137056.00
3. Subsidies en overige bijdragen van derden 14400.00 0.00 8000.00 5951.00 5000.00
Totaal baten 160700.00 145008.00 132000.00 133515.00 142112.00
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers) 40000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 18400.00 15025.00 26100.00 24605.00 22327.00
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 2000.00 1774.00 2000.00 1871.00 2013.00
7. Lasten kerkelijke gebouwen 18500.00 29838.00 31000.00 30227.00 30085.00
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen 78675.00 74387.00 70000.00 76999.00 79552.00
9. Lasten beheer en administratie 2600.00 3054.00 3500.00 2054.00 2519.00
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen 1200.00 1666.00 700.00 1343.00 1934.00
Totaal lasten 161375.00 125744.00 133300.00 137099.00 138430.00
Resultaat (baten - lasten) -675.00 19264.00 -1300.00 -3584.00 3682.00

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

Sluiten