Overzicht gemeenten

Pinkstergemeente De Toevlucht

Statutaire naam: Pinkstergemeente De Toevlucht
Verklaring groepsbeschikking VPE Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten
RSIN/fiscaalnummer 7879374
Registratienummer VPE 101023
KVK-nummer 16056622

Contactgegevens

Adres Pinkstergemeente De Toevlucht
Evertsenstraat 33
5224 HN 'S-HERTOGENBOSCH
E-mailadres schrobus@home.nl
Website http://detoevlucht.com
Doelstelling gemeente
Hoofdlijnen actueel beleidsplan
Bestuurssamenstelling beloningsbeleid
Actueel verslag uitgeoefende activiteiten
Toelichting staat van baten en lasten

Baten en lastenoverzicht

Baten Begroting 2021 Werkelijk 2020 Begroting 2020 Werkelijk 2019 Werkelijk 2018
1. Opbrengsten uit bezittingen 350.00 350.00 0.00 900.00 775
2. Bijdragen gemeenteleden 35000.00 35520.30 0.00 23875.00 15405
3. Subsidies en overige bijdragen van derden 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Totaal baten 0.00 0.00 0.00 24775.00 16180
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers) 0.00 0.00 0.00 0.00 2084
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 600.00 81.38 0.00 0.00 4279
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 300.00 275.00 0.00 600.00 600
7. Lasten kerkelijke gebouwen 5799.00 20398.87 0.00 0.00 1365
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen 1000.00 0.00 0.00 3174.00 2580
9. Lasten beheer en administratie 4284.00 5269.33 0.00 486.00 1250
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen 1500.00 3879.16 0.00 9370.00 7362
Totaal lasten 31483.00 29763.53 0.00 13630.00 19520
Resultaat (baten - lasten) 3517.00 6106.77 0.00 11145.00 -3340

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

Sluiten