Overzicht gemeenten

Pinkstergemeente De Schuilplaats

Statutaire naam: Pinkstergemeente De Schuilplaats
Verklaring groepsbeschikking VPE Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten
RSIN/fiscaalnummer 810004744
Registratienummer VPE 101055
KVK-nummer 76647994

Contactgegevens

Adres Pinkstergemeente De Schuilplaats
Dorpsstraat 105
3209 AE HEKELINGEN
E-mailadres secretariaat@pgdeschuilplaats.nl
Website http://pgdeschuilplaats.nl
Doelstelling gemeente De gemeente heeft tot doel zoveel mogelijk mensen te bewegen om discipel van Jezus Christus te worden, hen te dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest en hen te onderrichten in het onderhouden van al wat Jezus Christus bevolen heeft (Matth. 28:19). De enige grondslag hierbij is de Bijbel.
Hoofdlijnen actueel beleidsplan De ontmoeting staat centraal in de eredienst , de huiskringen en de bidstond.
Wij willen alle leeftijdsgroepen bereiken.
Bij de kerkelijke feesten worden de gemeenteleden die niet naar de diensten kunnen (of willen) komen bezocht met een kleine attentie.
Bestuurssamenstelling beloningsbeleid De gemeente heeft een stuurgroep met minimaal drie bestuursleden. Zij zijn ook de coördinatoren van de verschillende takken van dienst.
Er zijn geen bestuurs- en/of gemeenteleden die een vergoeding ontvangen voor het werk dat gedaan wordt.
Er wordt gewerkt naar een andere manier van besturen. De verschillende coördinatoren zijn dan niet meer automatisch bestuurslid. We verwachten op deze manier de taken meer met de gemeente als geheel te dragen.
Actueel verslag uitgeoefende activiteiten Door de lockdown en de beperkende coronamaatregelen zijn er minder activiteiten geweest dan andere jaren.
Met Kerst 2020 en Pasen en Pinksteren 2021 zijn er kaarten en plantjes rondgebracht naar alle gemeenteleden.
Aan het einde van het schooljaar is er een speciale kindermiddag geweest waarin we ook afscheid hebben genomen van de kinderen uit groep 8 van de basisschool.
Vanaf december 2020 zijn de diensten (ook) via Zoom te volgen. Dit blijven we doen, ook als er geen beperkende maatregelen voor het samenkomen zijn.
Elk jaar in september wordt het tiener- en jeugdkamp georganiseerd, een weekend waarin alle jongeren met elkaar bezig zijn om Gods wil voor hun leven te ontdekken.
In juli is er een speciale zendingsochtend geweest op de zondagochtend. Daarin zijn alle projecten, die door ons worden ondersteund, toegelicht en onder de aandacht van de gemeente gebracht.
Toelichting staat van baten en lasten

Baten en lastenoverzicht

Baten Begroting 2021 Werkelijk 2020 Begroting 2020 Werkelijk 2019 Werkelijk 2018
1. Opbrengsten uit bezittingen 806.00 500.00 1325.00 989
2. Bijdragen gemeenteleden 43710.00 48175.00 48894.00 49652
3. Subsidies en overige bijdragen van derden 149.00 0.00 317.00 0
Totaal baten 44665.00 48675.00 50536.00 50641
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers) 215.00 250.00 224.00 259
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 8051.00 11125.00 5802.00 7078
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 1259.00 1750.00 2670.00 1475
7. Lasten kerkelijke gebouwen 30057.00 32790.00 35815.00 41491
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen 0.00 0.00 0.00 0
9. Lasten beheer en administratie 867.00 1310.00 1078.00 1126
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen 383.00 1450.00 80.00 145
Totaal lasten 40832.00 48675.00 45669.00 51574
Resultaat (baten - lasten) 3831.00 0.00 4867.00 -933

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

Sluiten