Overzicht gemeenten

Pinkstergemeente De Brug

Statutaire naam: Pinkstergemeente De Brug
Verklaring groepsbeschikking VPE Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten
RSIN/fiscaalnummer 815030368
Registratienummer VPE 101147
KVK-nummer 76648346

Contactgegevens

Adres Pinkstergemeente De Brug
Marketentster 3
1625 WB HOORN
E-mailadres contact@pgdebrug.nl
Website http://pgdebrug.nl
Doelstelling gemeente
Hoofdlijnen actueel beleidsplan
Bestuurssamenstelling beloningsbeleid
Actueel verslag uitgeoefende activiteiten
Toelichting staat van baten en lasten

Baten en lastenoverzicht

Baten Begroting 2021 Werkelijk 2020 Begroting 2020 Werkelijk 2019 Werkelijk 2018
1. Opbrengsten uit bezittingen 0.00 122.42 0.00 155.00 159
2. Bijdragen gemeenteleden 78100.00 94049.42 100000.00 95537.00 97486
3. Subsidies en overige bijdragen van derden 0.00 0.00 0.00 0.00 130
Totaal baten 78100.00 94171.84 100000.00 95692.00 97775
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers) 6000.00 27202.54 24000.00 24024.00 23310
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 26700.00 11753.71 31000.00 16880.00 16927
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 1500.00 1656.79 0.00 1477.00 1363
7. Lasten kerkelijke gebouwen 22000.00 18451.43 23500.00 30023.00 19328
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen 20000.00 16471.69 18000.00 18478.00 11873
9. Lasten beheer en administratie 1900.00 2001.61 3500.00 1623.00 1111
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen 0.00 2525.89 0.00 9375.00 972
Totaal lasten 0.00 80063.66 100000.00 101880.00 74884
Resultaat (baten - lasten) 78100.00 14108.18 0.00 -6188.00 22891

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

Sluiten