Overzicht gemeenten

Pinkstergemeente De Brug

Statutaire naam: Pinkstergemeente De Brug
Verklaring groepsbeschikking VPE Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten
RSIN/fiscaalnummer 815030368
Registratienummer VPE 101147

Contactgegevens

Adres Pinkstergemeente De Brug
Marketentster 3
1625 WB HOORN
E-mailadres contact@pgdebrug.nl
Website http://pgdebrug.nl
Doelstelling gemeente
Hoofdlijnen actueel beleidsplan
Bestuurssamenstelling beloningsbeleid
Actueel verslag uitgeoefende activiteiten
Toelichting staat van baten en lasten

Baten en lastenoverzicht

Baten Begroting 2021 Werkelijk 2020 Begroting 2020 Werkelijk 2019 Werkelijk 2018
1. Opbrengsten uit bezittingen 0 155 159
2. Bijdragen gemeenteleden 100000 95537 97486
3. Subsidies en overige bijdragen van derden 0 0 130
Totaal baten 100000 95692 97775
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers) 24000 24024 23310
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 31000 16880 16927
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 0 1477 1363
7. Lasten kerkelijke gebouwen 23500 30023 19328
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen 18000 18478 11873
9. Lasten beheer en administratie 3500 1623 1111
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen 0 9375 972
Totaal lasten 100000 101880 74884
Resultaat (baten - lasten) 0 -6188 22891

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

Sluiten