Overzicht gemeenten

Leef! Deventer

Statutaire naam: Pinkstergemeente De Banier Deventer
Verklaring groepsbeschikking VPE Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten
RSIN/fiscaalnummer 853048113
Registratienummer VPE 101195
KVK-nummer 58457682

Contactgegevens

Adres Leef! Deventer
Cruquiushof 72
7424 AT DEVENTER
E-mailadres j.hertog43@upcmail.nl
Website http://banierdeventer.nl/
Doelstelling gemeente Als lid van de VPE verwijzen wij ook naar de doelstelling zoals weer gegeven in het beleidsplan op de site: https://www.vpe.nl/nl/anbi-portaal/vpe-anbi-beleidsplan
Hoofdlijnen actueel beleidsplan
Bestuurssamenstelling beloningsbeleid
Actueel verslag uitgeoefende activiteiten
Toelichting staat van baten en lasten

Baten en lastenoverzicht

Baten Begroting 2022 Werkelijk 2021 Begroting 2021 Werkelijk 2020 Werkelijk 2019
1. Opbrengsten uit bezittingen 0.00 0.00
2. Bijdragen gemeenteleden 21000.00 21126.00 18000.00 16098.00 18201.00
3. Subsidies en overige bijdragen van derden 0.00 0.00
Totaal baten 21000.00 21126.00 18000.00 16098.00 18201.00
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers) 500.00 850.00 2200.00
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 6000.00 7014.00 4500.00 2206.53 1567.00
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 900.00 783.00 900.00 860.00 0.00
7. Lasten kerkelijke gebouwen 12000.00 10800.00 12000.00 8250.00 10800.00
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen 0.00 460.00 660.00
9. Lasten beheer en administratie 600.00 591.00 250.00 840.00 0.00
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen 1250.00 1067 600.00 0.00
Totaal lasten 20750.00 20255 18750.00 13466.87 15227.00
Resultaat (baten - lasten) 250.00 871 -750.00 2631.00 2974.00

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

Sluiten