Overzicht gemeenten

Pinkstergemeente Benidorm

Statutaire naam: Pinkstergemeente Benidorm
Verklaring groepsbeschikking VPE Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten
RSIN/fiscaalnummer 811017084
Registratienummer VPE 101132

Contactgegevens

Adres Pinkstergemeente Benidorm
Calle Beethoven
0350 02 ALBIR
SPANJE
E-mailadres hendrik.vromant@gmail.com
Website http://pg-benidorm.nl
Doelstelling gemeente
Hoofdlijnen actueel beleidsplan
Bestuurssamenstelling beloningsbeleid
Actueel verslag uitgeoefende activiteiten
Toelichting staat van baten en lasten

Baten en lastenoverzicht

Baten Begroting 2021 Werkelijk 2020 Begroting 2020 Werkelijk 2019 Werkelijk 2018
1. Opbrengsten uit bezittingen 0 65 0
2. Bijdragen gemeenteleden 0 17760 14813
3. Subsidies en overige bijdragen van derden 0 0 0
Totaal baten 0 17825 14813
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers) 0 3284 11385
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 0 1361 3196
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 0 471 449
7. Lasten kerkelijke gebouwen 0 3250 3146
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen 0 1863 2014
9. Lasten beheer en administratie 0 2941 313
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen 0 214 0
Totaal lasten 0 13384 20503
Resultaat (baten - lasten) 0 4441 -5690

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

Sluiten