Overzicht gemeenten

Pinkstergemeente Benidorm

Statutaire naam: Pinkstergemeente Benidorm
Verklaring groepsbeschikking VPE Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten
RSIN/fiscaalnummer 811017084
Registratienummer VPE 101132
KVK-nummer 76646246

Contactgegevens

Adres Pinkstergemeente Benidorm
Calle Beethoven
0350 02 ALBIR
SPANJE
E-mailadres hendrik.vromant@gmail.com
Website http://pg-benidorm.nl
Doelstelling gemeente
Hoofdlijnen actueel beleidsplan
Bestuurssamenstelling beloningsbeleid
Actueel verslag uitgeoefende activiteiten
Toelichting staat van baten en lasten

Baten en lastenoverzicht

Baten Begroting 2021 Werkelijk 2020 Begroting 2020 Werkelijk 2019 Werkelijk 2018
1. Opbrengsten uit bezittingen 0.00 65.00 0
2. Bijdragen gemeenteleden 17000 17179.00 18600.00 17760.00 14813
3. Subsidies en overige bijdragen van derden 0.00 0.00 0
Totaal baten 17000 17179.00 18600.00 17825.00 14813
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers) 5000 2610.00 4200.00 3284.00 11385
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 1000 3096.00 750.00 1361.00 3196
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 450 448.00 450.00 471.00 449
7. Lasten kerkelijke gebouwen 3500 3500.00 3500.00 3250.00 3146
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen 1500 1912.00 1600.00 1863.00 2014
9. Lasten beheer en administratie 1750 2973.00 2035.00 2941.00 313
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen 1050 1046.00 450.00 214.00 0
Totaal lasten 14250 15585.00 12985.00 13384.00 20503
Resultaat (baten - lasten) 2750 1594.00 5615.00 4441.00 -5690

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

Sluiten