Overzicht gemeenten

Pinkstergemeente Benidorm

Statutaire naam: Pinkstergemeente Benidorm
Verklaring groepsbeschikking VPE Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten
RSIN/fiscaalnummer 811017084
Registratienummer VPE 101132
KVK-nummer 76646246

Contactgegevens

Adres Pinkstergemeente Benidorm
Av. Dr Severo Ochoa 10
03502 BENIDORM
SPANJE
E-mailadres secretariaat@pg-benidorm.nl
Website http://pg-benidorm.nl
Doelstelling gemeente Als lid van de VPE verwijzen wij ook naar de doelstelling zoals weer gegeven in het beleidsplan op de site: https://www.vpe.nl/nl/anbi-portaal/vpe-anbi-beleidsplan
Hoofdlijnen actueel beleidsplan
Bestuurssamenstelling beloningsbeleid
Actueel verslag uitgeoefende activiteiten
Toelichting staat van baten en lasten

Baten en lastenoverzicht

Baten Begroting 2022 Werkelijk 2021 Begroting 2021 Werkelijk 2020 Werkelijk 2019
1. Opbrengsten uit bezittingen 100.00 65.00
2. Bijdragen gemeenteleden 13664.25 17000.00 17179.00 17760.00
3. Subsidies en overige bijdragen van derden 0.00
Totaal baten 13764.25 17000.00 17179.00 17825.00
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers) 4165.84 5000.00 2610.00 3284.00
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 2276.46 1000.00 3096.00 1361.00
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 600.00 450.00 448.00 475.00
7. Lasten kerkelijke gebouwen 3500.00 3500.00 3500.00 3250.00
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen 1500.00 1912.00 1863.00
9. Lasten beheer en administratie 3394.78 1750.00 2973.00 2941.00
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen 1718.00 1050.00 1046.00 214.00
Totaal lasten 15655.78 14250.00 15585.00 13384.00
Resultaat (baten - lasten) -1990.83 2750.00 1594.00 4441.00

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

Sluiten