Overzicht gemeenten

Resound ParkCity Church

Statutaire naam: ParkCity Church
Verklaring groepsbeschikking VPE Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten
RSIN/fiscaalnummer 821925830
Registratienummer VPE 101177

Contactgegevens

Adres Resound ParkCity Church
Schaesbergerweg 136
6415 AK HEERLEN
E-mailadres info@resoundchurchparkcity.com
Website http://www.resoundchurchparkcity.com
Doelstelling gemeente
Hoofdlijnen actueel beleidsplan
Bestuurssamenstelling beloningsbeleid
Actueel verslag uitgeoefende activiteiten
Toelichting staat van baten en lasten

Baten en lastenoverzicht

Baten Begroting 2021 Werkelijk 2020 Begroting 2020 Werkelijk 2019 Werkelijk 2018
1. Opbrengsten uit bezittingen 0 12777 17826
2. Bijdragen gemeenteleden 0 185691 187272
3. Subsidies en overige bijdragen van derden 0 46 35
Totaal baten 0 198514 205133
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers) 0 78050 77957
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 0 57766 68035
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 0 5147 10763
7. Lasten kerkelijke gebouwen 0 33453 31059
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen 0 3481 3056
9. Lasten beheer en administratie 0 11080 8912
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen 0 6863 9957
Totaal lasten 0 195840 209739
Resultaat (baten - lasten) 0 2674 -4606

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

Sluiten