Overzicht gemeenten

Resound ParkCity Church

Statutaire naam: ParkCity Church
Verklaring groepsbeschikking VPE Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten
RSIN/fiscaalnummer 821925830
Registratienummer VPE 101177
KVK-nummer 58661468

Contactgegevens

Adres Resound ParkCity Church
Schaesbergerweg 136
6415 AK HEERLEN
E-mailadres info@resoundchurchparkcity.com
Website http://www.resoundchurchparkcity.com
Doelstelling gemeente
Hoofdlijnen actueel beleidsplan
Bestuurssamenstelling beloningsbeleid
Actueel verslag uitgeoefende activiteiten
Toelichting staat van baten en lasten

Baten en lastenoverzicht

Baten Begroting 2021 Werkelijk 2020 Begroting 2020 Werkelijk 2019 Werkelijk 2018
1. Opbrengsten uit bezittingen 10000.00 10029.00 0.00 12777.00 17826
2. Bijdragen gemeenteleden 180000.00 179511.00 0.00 185691.00 187272
3. Subsidies en overige bijdragen van derden 0.00 28.00 0.00 46.00 35
Totaal baten 190000.00 189568.00 0.00 198514.00 205133
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers) 81000.00 80893.00 0.00 78050.00 77957
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 45000.00 43322.00 0.00 57766.00 68035
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 5000.00 4624.00 0.00 5147.00 10763
7. Lasten kerkelijke gebouwen 34000.00 33561.00 0.00 33453.00 31059
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen 2000.00 1360.00 0.00 3481.00 3056
9. Lasten beheer en administratie 13000.00 13125.00 0.00 11080.00 8912
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen 10000.00 9165.00 0.00 6863.00 9957
Totaal lasten 190000.00 186050.00 0.00 195840.00 209739
Resultaat (baten - lasten) 0.00 3518.00 0.00 2674.00 -4606

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

Sluiten