Overzicht gemeenten

New Day International Church

Statutaire naam: New Day International Church
Verklaring groepsbeschikking VPE Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten
RSIN/fiscaalnummer 853459873
Registratienummer VPE 101188
KVK-nummer 59397179

Contactgegevens

Adres New Day International Church
Walt Disneyplantsoen 76
1325 SX ALMERE
E-mailadres newdayalmere@outlook.com
Website http://ndic.church
Doelstelling gemeente
Hoofdlijnen actueel beleidsplan
Bestuurssamenstelling beloningsbeleid
Actueel verslag uitgeoefende activiteiten
Toelichting staat van baten en lasten

Baten en lastenoverzicht

Baten Begroting 2021 Werkelijk 2020 Begroting 2020 Werkelijk 2019 Werkelijk 2018
1. Opbrengsten uit bezittingen 0.00 0.00 0
2. Bijdragen gemeenteleden 53450.55 0.00 74611.00 59863
3. Subsidies en overige bijdragen van derden 2593.37 0.00 318.00 319
Totaal baten 56043.92 0.00 74929.00 60182
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers) 1500.00 0.00 1500.00 1500
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 3086.16 0.00 1320.00 3492
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 1138.72 0.00 1279.00 879
7. Lasten kerkelijke gebouwen 1670.85 0.00 7216.00 6732
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen 16194.83 0.00 9057.00 9809
9. Lasten beheer en administratie 10159.83 0.00 7836.00 5524
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen 0.00 0.00 0
Totaal lasten 33750.18 0.00 28208.00 27936
Resultaat (baten - lasten) 22293.74 0.00 46721.00 32246

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

Sluiten