Overzicht gemeenten

Vluchtheuvel de Pinksterzending

Statutaire naam: Vluchtheuvel de Pinksterzending
Verklaring groepsbeschikking VPE Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten
RSIN/fiscaalnummer 809955039
Registratienummer VPE 101008
KVK-nummer 65026764

Contactgegevens

Adres Vluchtheuvel de Pinksterzending
Lage Waard 58
6825 JJ ARNHEM
E-mailadres michael@nederhofadmin.nl
Website http://vluchtheuvel.org
Doelstelling gemeente
Hoofdlijnen actueel beleidsplan
Bestuurssamenstelling beloningsbeleid
Actueel verslag uitgeoefende activiteiten
Toelichting staat van baten en lasten

Baten en lastenoverzicht

Baten Begroting 2021 Werkelijk 2020 Begroting 2020 Werkelijk 2019 Werkelijk 2018
1. Opbrengsten uit bezittingen 600.00 707.00 1500.00 1595.00 2337
2. Bijdragen gemeenteleden 74000.00 74238.00 69000.00 67284.00 74761
3. Subsidies en overige bijdragen van derden 0.00 0
Totaal baten 74600.00 74945.00 70500.00 68879.00 77098
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers) 32097.00 31609.00 32097.00 30425.00 29345
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 5740.00 6017.00 7350.00 4056.00 2283
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 960.00 254.00 240.00 61.00 277
7. Lasten kerkelijke gebouwen 23887.00 49116.00 50512.00 47961.00 43222
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen 6300.00 7391.00 5040.00 4626.00 5440
9. Lasten beheer en administratie 3996.00 4281.00 3228.00 4587.00 5987
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen 3820.00 0.00 0.00 3115
Totaal lasten 72980.00 102490.00 98467.00 91716.00 89669
Resultaat (baten - lasten) 1620.00 -27545.00 -27967.00 -22837.00 -12571

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

Sluiten