Overzicht gemeenten

MCI Church

Statutaire naam: Mission Carismatica Internacional (MCI)
Verklaring groepsbeschikking VPE Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten
RSIN/fiscaalnummer 851171850
Registratienummer VPE 101066
KVK-nummer 54118034

Contactgegevens

Adres MCI Church
Fransestraat 12
4233 ED AMEIDE
E-mailadres rob@mciutrecht.nl
Website http://mcichurch.nl
Doelstelling gemeente
Hoofdlijnen actueel beleidsplan
Bestuurssamenstelling beloningsbeleid
Actueel verslag uitgeoefende activiteiten
Toelichting staat van baten en lasten

Baten en lastenoverzicht

Baten Begroting 2021 Werkelijk 2020 Begroting 2020 Werkelijk 2019 Werkelijk 2018
1. Opbrengsten uit bezittingen 0.00 0.00 0
2. Bijdragen gemeenteleden 110291.00 0.00 205538.00 198147
3. Subsidies en overige bijdragen van derden 0.00 0.00 0
Totaal baten 110291.00 0.00 205538.00 198147
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers) 37415.00 0.00 74515.00 85522
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 11362.00 0.00 48237.00 53517
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 0.00 0.00 15884
7. Lasten kerkelijke gebouwen 29952.00 0.00 35941.00 19630
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen 11579.00 0.00 13570.00 23873
9. Lasten beheer en administratie 10454.00 0.00 8762.00 20539
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen 0.00 4144.00 4016
Totaal lasten 113625.00 0.00 185169.00 222981
Resultaat (baten - lasten) -3334 0.00 20369.00 -24834

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

Sluiten