Overzicht gemeenten

Living Word Outreach Ministry

Statutaire naam: Living Word Outreach Ministry
Verklaring groepsbeschikking VPE Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten
RSIN/fiscaalnummer 821877938
Registratienummer VPE 101005
KVK-nummer 34377030

Contactgegevens

Adres Living Word Outreach Ministry
Witbolstraat 11
1032 LC AMSTERDAM
E-mailadres boamahc@yahoo.com
Website https://www.Livingwordoutreachchurch.com/
Doelstelling gemeente Als lid van de VPE verwijzen wij ook naar de doelstelling zoals weer gegeven in het beleidsplan op de site: https://www.vpe.nl/nl/anbi-portaal/vpe-anbi-beleidsplan
Hoofdlijnen actueel beleidsplan
Bestuurssamenstelling beloningsbeleid
Actueel verslag uitgeoefende activiteiten
Toelichting staat van baten en lasten

Baten en lastenoverzicht

Baten Begroting 2021 Werkelijk 2020 Begroting 2020 Werkelijk 2019 Werkelijk 2018
1. Opbrengsten uit bezittingen 0.00 0.00
2. Bijdragen gemeenteleden 105800.00 94953.00 99223.00 99866.00
3. Subsidies en overige bijdragen van derden 0.00 0.00 0.00 0.00
Totaal baten 105800.00 94953.00 99223.00 99866.00
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers) 26000.00 25851.00 25961.00 25268.00
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 3000.00 2600.00 4194.00 7831.00
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 900.00 450.00 450.00 412.00
7. Lasten kerkelijke gebouwen 35000.00 45161.00 48468.00 47135.00
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen 10800.00 5985.00 13100.00 11499.00
9. Lasten beheer en administratie 700.00 698.00 1365.00 1292.00
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen 200.00 170.00 8671.00 1200.00
Totaal lasten 76600.00 80915.00 102209.00 94637.00
Resultaat (baten - lasten) 29200.00 14038.00 -2986.00 5229.00

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

Sluiten