Overzicht gemeenten

Lifehouse Zwolle

Statutaire naam: Christengemeente van het Nieuwe Verbond (GKPB) Huis van Herstel
Verklaring groepsbeschikking VPE Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten
RSIN/fiscaalnummer 850796611
Registratienummer VPE 101250
KVK-nummer 53216547

Contactgegevens

Adres Lifehouse Zwolle
Zoom 37
8032 ZH ZWOLLE
E-mailadres info@lifehousezwolle.nl
Website http://lifehousezwolle.nl
Doelstelling gemeente
Hoofdlijnen actueel beleidsplan
Bestuurssamenstelling beloningsbeleid
Actueel verslag uitgeoefende activiteiten
Toelichting staat van baten en lasten

Baten en lastenoverzicht

Baten Begroting 2021 Werkelijk 2020 Begroting 2020 Werkelijk 2019 Werkelijk 2018
1. Opbrengsten uit bezittingen 0.00 0.00 0.00
2. Bijdragen gemeenteleden 0.00 0.00 0.00
3. Subsidies en overige bijdragen van derden 0.00 0.00 0.00
Totaal baten 0.00 0.00 0.00
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers) 0.00 0.00 0.00
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 0.00 0.00 0.00
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 0.00 0.00 0.00
7. Lasten kerkelijke gebouwen 0.00 0.00 0.00
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen 0.00 0.00 0.00
9. Lasten beheer en administratie 0.00 0.00 0.00
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen 0.00 0.00 0.00
Totaal lasten 0.00 0.00 0.00
Resultaat (baten - lasten) 0.00 0.01 0.00

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

Sluiten