Overzicht gemeenten

Levend Woord Gemeente

Statutaire naam: Levend Woord Gemeente
Verklaring groepsbeschikking VPE Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten
RSIN/fiscaalnummer 808746832
Registratienummer VPE 101185
KVK-nummer 59173807

Contactgegevens

Adres Levend Woord Gemeente
Randweg 26
3074 BN ROTTERDAM
E-mailadres kantoor@lwg.nl
Website http://lwg.nl
Doelstelling gemeente Als lid van de VPE verwijzen wij ook naar de doelstelling zoals weer gegeven in het beleidsplan op de site: https://www.vpe.nl/nl/anbi-portaal/vpe-anbi-beleidsplan
Hoofdlijnen actueel beleidsplan
Bestuurssamenstelling beloningsbeleid
Actueel verslag uitgeoefende activiteiten
Toelichting staat van baten en lasten

Baten en lastenoverzicht

Baten Begroting 2023 Werkelijk 2022 Begroting 2022 Werkelijk 2021 Werkelijk 2020
1. Opbrengsten uit bezittingen 26685.00 4072.00
2. Bijdragen gemeenteleden 293070.00 227650.00
3. Subsidies en overige bijdragen van derden
Totaal baten 319755.00 231722.00
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers) 143820.00 112740.00
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 16863.00 9378.00
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk
7. Lasten kerkelijke gebouwen 71844.00 49364.00
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen 52724.00 37968.00
9. Lasten beheer en administratie 18029.00 7761.00
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen 13699.00 12191.00
Totaal lasten 316979.00 229402.00
Resultaat (baten - lasten) 2776.00 2320.00

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, diaconie, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

Sluiten