Overzicht gemeenten

Levend Woord Gemeente

Statutaire naam: Levend Woord Gemeente
Verklaring groepsbeschikking VPE Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten
RSIN/fiscaalnummer 808746832
Registratienummer VPE 101185
KVK-nummer 59173807

Contactgegevens

Adres Levend Woord Gemeente
Van Malsenstraat 104
3074 PZ ROTTERDAM
E-mailadres kantoor@lwg.nl
Website http://lwg.nl
Doelstelling gemeente
Hoofdlijnen actueel beleidsplan
Bestuurssamenstelling beloningsbeleid
Actueel verslag uitgeoefende activiteiten
Toelichting staat van baten en lasten

Baten en lastenoverzicht

Baten Begroting 2021 Werkelijk 2020 Begroting 2020 Werkelijk 2019 Werkelijk 2018
1. Opbrengsten uit bezittingen 11800 4972 4740
2. Bijdragen gemeenteleden 244500 228482 236783
3. Subsidies en overige bijdragen van derden 0 0 0
Totaal baten 256300 233454 241523
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers) 111293 114429 113425
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 7786 8954 9090
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 0 0 0
7. Lasten kerkelijke gebouwen 80380 53714 59214
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen 46556 40235 42989
9. Lasten beheer en administratie 7775 7159 7775
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen 4617 5346 4616
Totaal lasten 258407 229837 237109
Resultaat (baten - lasten) -2107 3617 4414

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

Sluiten