Overzicht gemeenten

Jubilee

Statutaire naam: Jubilee
Verklaring groepsbeschikking VPE Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten
RSIN/fiscaalnummer 817826257
Registratienummer VPE 101277
KVK-nummer 52886867

Contactgegevens

Adres Jubilee
Venestraat 16
4931 BP GEERTRUIDENBERG
E-mailadres Bernardoudhoff@jubilee.nl
Website http://www.jubilee.nl
Doelstelling gemeente
Hoofdlijnen actueel beleidsplan
Bestuurssamenstelling beloningsbeleid
Actueel verslag uitgeoefende activiteiten
Toelichting staat van baten en lasten

Baten en lastenoverzicht

Baten Begroting 2021 Werkelijk 2020 Begroting 2020 Werkelijk 2019 Werkelijk 2018
1. Opbrengsten uit bezittingen 0 0.00 0.00 0
2. Bijdragen gemeenteleden 393648.00 0.00 289939.00 266233
3. Subsidies en overige bijdragen van derden 1137.00 0.00 3442.00 3023
Totaal baten 394785.00 0.00 293381.00 269256
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers) 139780.00 0.00 126007.00 108831
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 0 0.00 0.00 0
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 0 0.00 0.00 0
7. Lasten kerkelijke gebouwen 60994.00 0.00 36901.00 28489
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen 13789.00 0.00 14718.00 14873
9. Lasten beheer en administratie 35886.00 0.00 24969.00 20936
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen 0 0.00 0.00 0
Totaal lasten 250449.00 0.00 202595.00 173129
Resultaat (baten - lasten) 144336.00 0.00 90786.00 96127

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

Sluiten