Overzicht gemeenten

Joshua Gemeente

Statutaire naam: Joshua Gemeente
Verklaring groepsbeschikking VPE Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten
RSIN/fiscaalnummer 818609229
Registratienummer VPE 101115

Contactgegevens

Adres Joshua Gemeente
Willem Prinzenstraat 43
5701 BC HELMOND
E-mailadres joshuagemeentehelmond@outlook.com
Website http://joshuagemeente.nl
Doelstelling gemeente
Hoofdlijnen actueel beleidsplan
Bestuurssamenstelling beloningsbeleid
Actueel verslag uitgeoefende activiteiten
Toelichting staat van baten en lasten

Baten en lastenoverzicht

Baten Begroting 2021 Werkelijk 2020 Begroting 2020 Werkelijk 2019 Werkelijk 2018
1. Opbrengsten uit bezittingen 0 0 0
2. Bijdragen gemeenteleden 0 60423 62765
3. Subsidies en overige bijdragen van derden 0 -2410 -1421
Totaal baten 0 58013 61344
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers) 0 42148 42028
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 0 1811 1995
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 0 0 0
7. Lasten kerkelijke gebouwen 0 9225 9175
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen 0 1500 1500
9. Lasten beheer en administratie 0 5641 4427
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen 0 0 131
Totaal lasten 0 60325 59256
Resultaat (baten - lasten) 0 -2312 2088

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

Sluiten