Overzicht gemeenten

Pinkstergemeente Ruach

Statutaire naam: Pinkstergemeente Ruach
Verklaring groepsbeschikking VPE Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten
RSIN/fiscaalnummer 818572930
Registratienummer VPE 101112

Contactgegevens

Adres Pinkstergemeente Ruach
Kerkstraat 4
1521 JN WORMERVEER
E-mailadres info@admwesterwatering.nl
Website http://pgruach.nl
Doelstelling gemeente
Hoofdlijnen actueel beleidsplan
Bestuurssamenstelling beloningsbeleid
Actueel verslag uitgeoefende activiteiten
Toelichting staat van baten en lasten

Baten en lastenoverzicht

Baten Begroting 2021 Werkelijk 2020 Begroting 2020 Werkelijk 2019 Werkelijk 2018
1. Opbrengsten uit bezittingen 6000 6289 6605
2. Bijdragen gemeenteleden 74000 72738 70885
3. Subsidies en overige bijdragen van derden 0 0 0
Totaal baten 80000 79027 77490
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers) 23900 24990 23946
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 12500 17222 7513
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 8000 8157 12809
7. Lasten kerkelijke gebouwen 29600 27089 29266
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen 0 0 0
9. Lasten beheer en administratie 0 0 524
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen 6000 9190 2457
Totaal lasten 80000 86648 76515
Resultaat (baten - lasten) 0 -7621 975

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

Sluiten