Overzicht gemeenten

Pinkstergemeente Ruach

Statutaire naam: Pinkstergemeente Ruach
Verklaring groepsbeschikking VPE Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten
RSIN/fiscaalnummer 818572930
Registratienummer VPE 101112
KVK-nummer 61675199

Contactgegevens

Adres Pinkstergemeente Ruach
Akkerland 19
1567 EH ASSENDELFT
E-mailadres info@admwesterwatering.nl
Website http://pgruach.nl
Doelstelling gemeente
Hoofdlijnen actueel beleidsplan
Bestuurssamenstelling beloningsbeleid
Actueel verslag uitgeoefende activiteiten
Toelichting staat van baten en lasten

Baten en lastenoverzicht

Baten Begroting 2021 Werkelijk 2020 Begroting 2020 Werkelijk 2019 Werkelijk 2018
1. Opbrengsten uit bezittingen 2750.00 3051.00 6000.00 6289.00 6605
2. Bijdragen gemeenteleden 58000.00 71424.00 74000.00 72738.00 70885
3. Subsidies en overige bijdragen van derden 0.00 0.00 0
Totaal baten 52750.00 64591.00 80000.00 79027.00 77490
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers) 15000.00 22640.00 23900.00 24990.00 23946
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 9000.00 12500.00 17222.00 7513
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 8000.00 8157.00 12809
7. Lasten kerkelijke gebouwen 25000.00 37736.00 29600.00 27089.00 29266
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen 0.00 0.00 0
9. Lasten beheer en administratie 750.00 750.00 0.00 0.00 524
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen 3000.00 6908.00 6000.00 9190.00 2457
Totaal lasten 52750.00 85418.00 80000.00 86648.00 76515
Resultaat (baten - lasten) -2750.00 -20827.00 0.00 -7621.00 975

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

Sluiten