Overzicht gemeenten

Evangelische Gemeente Oosterwolde

Statutaire naam: Evangelische Gemeente Oosterwolde
Verklaring groepsbeschikking VPE Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten
RSIN/fiscaalnummer 818632124
Registratienummer VPE 101034
KVK-nummer 76913031

Contactgegevens

Adres Evangelische Gemeente Oosterwolde
Weemeweg 5 a
8431 LS OOSTERWOLDE
E-mailadres info@eg-oosterwolde.nl
Website http://eg-oosterwolde.nl
Doelstelling gemeente
Hoofdlijnen actueel beleidsplan
Bestuurssamenstelling beloningsbeleid
Actueel verslag uitgeoefende activiteiten
Toelichting staat van baten en lasten

Baten en lastenoverzicht

Baten Begroting 2021 Werkelijk 2020 Begroting 2020 Werkelijk 2019 Werkelijk 2018
1. Opbrengsten uit bezittingen 0.00 0.00 0
2. Bijdragen gemeenteleden 29500.00 24731.00 29500.00 27958.00 30529
3. Subsidies en overige bijdragen van derden 0.00 0.00 0
Totaal baten 29500.00 24731.00 29500.00 27958.00 30529
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers) 0.00 0.00 0
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 7850.00 4848.00 7850.00 8757.00 9826
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 1450.00 1574.00 1300.00 2757.00 1996
7. Lasten kerkelijke gebouwen 10165.00 7758.00 10665.00 8310.00 7880
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen 7000.00 4823.00 7000.00 5194.00 5223
9. Lasten beheer en administratie 6935.00 7530.00 9935.00 5195.00 1466
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen 500.00 495.00 500.00 137.00 330
Totaal lasten 33900.00 27029.00 37250.00 30350.00 26721
Resultaat (baten - lasten) -4400.00 -2298.00 -7750.00 -2392.00 3808

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

Sluiten