Overzicht gemeenten

Evangelische Gemeenschap Sneek

Statutaire naam: Kerkgenootschap Evangelische Gemeenschap Sneek
Verklaring groepsbeschikking VPE Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten
RSIN/fiscaalnummer 852156650
Registratienummer VPE 101058
KVK-nummer 56500564

Contactgegevens

Adres Evangelische Gemeenschap Sneek
Smidsstraat 8
8601 WB SNEEK
E-mailadres lavanderpol@home.nl
Website http://www.egs-sneek.nl
Doelstelling gemeente
Hoofdlijnen actueel beleidsplan
Bestuurssamenstelling beloningsbeleid
Actueel verslag uitgeoefende activiteiten
Toelichting staat van baten en lasten

Baten en lastenoverzicht

Baten Begroting 2021 Werkelijk 2020 Begroting 2020 Werkelijk 2019 Werkelijk 2018
1. Opbrengsten uit bezittingen 13213.00 8621
2. Bijdragen gemeenteleden 229989.00 212895
3. Subsidies en overige bijdragen van derden 465.00 5705
Totaal baten 243667.00 227221
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers) 28810.00 50831
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 15897.00 15064
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 40259.00 32863
7. Lasten kerkelijke gebouwen 98283.00 90501
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen 0.00 0
9. Lasten beheer en administratie 8625.00 8073
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen 0.00 0
Totaal lasten 191874.00 197332
Resultaat (baten - lasten) 51793.00 29889

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

Sluiten