Overzicht gemeenten

Evangeliegemeente Levensbloei

Statutaire naam: Evangeliegemeente Levensbloei
Verklaring groepsbeschikking VPE Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten
RSIN/fiscaalnummer 809489521
Registratienummer VPE 101071
KVK-nummer 08083800

Contactgegevens

Adres Evangeliegemeente Levensbloei
Grotestraat 52
7151 BD EIBERGEN
E-mailadres info@levensbloei.nl
Website http://levensbloei.nl
Doelstelling gemeente Als lid van de VPE verwijzen wij ook naar de doelstelling zoals weer gegeven in het beleidsplan op de site: https://www.vpe.nl/nl/anbi-portaal/vpe-anbi-beleidsplan
Hoofdlijnen actueel beleidsplan
Bestuurssamenstelling beloningsbeleid
Actueel verslag uitgeoefende activiteiten
Toelichting staat van baten en lasten

Baten en lastenoverzicht

Baten Begroting 2022 Werkelijk 2021 Begroting 2021 Werkelijk 2020 Werkelijk 2019
1. Opbrengsten uit bezittingen 1.00 1 1 0.00 1.00
2. Bijdragen gemeenteleden 8000.00 7786.00 9000.00 9026.00 10989.00
3. Subsidies en overige bijdragen van derden 0.00 0 0 0.00
Totaal baten 8001.00 7787 9001 9026.00 10990.00
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers) 0.00 0 1000.00 1290.00 1610.00
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 5650.00 5529 1300.00 1331.00 1957.00
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 475.00 456 500.00 482.00 450.00
7. Lasten kerkelijke gebouwen 2200.00 2136 2000.00 1736.00 1973.00
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen 0.00 0 3190.00 3129.00 2514.00
9. Lasten beheer en administratie 610.00 537 450.00 439.00 430.00
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen 0.00 0 80.00 770.00 59.00
Totaal lasten 8935.00 8658 8520.00 8484.00 9001.00
Resultaat (baten - lasten) -934.00 -871.00 481 542.00 1989.00

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

Sluiten