Overzicht gemeenten

Evangeliegemeente Levensbloei

Statutaire naam: Evangeliegemeente Levensbloei
Verklaring groepsbeschikking VPE Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten
RSIN/fiscaalnummer 809489521
Registratienummer VPE 101071
KVK-nummer 08083800

Contactgegevens

Adres Evangeliegemeente Levensbloei
Grotestraat 52
7151 BD EIBERGEN
E-mailadres info@levensbloei.nl
Website http://levensbloei.nl
Doelstelling gemeente Als lid van de VPE verwijzen wij ook naar de doelstelling zoals weer gegeven in het beleidsplan op de site: https://www.vpe.nl/nl/anbi-portaal/vpe-anbi-beleidsplan
Hoofdlijnen actueel beleidsplan
Bestuurssamenstelling beloningsbeleid
Actueel verslag uitgeoefende activiteiten
Toelichting staat van baten en lasten

Baten en lastenoverzicht

Baten Begroting 2022 Werkelijk 2021 Begroting 2021 Werkelijk 2020 Werkelijk 2019
1. Opbrengsten uit bezittingen 0.00 0.00 1.00
2. Bijdragen gemeenteleden 9000.00 9026.00 10989.00
3. Subsidies en overige bijdragen van derden 0.00
Totaal baten 9000.00 9026.00 10990.00
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers) 1000.00 1290.00 1610.00
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 1300.00 1331.00 1957.00
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 500.00 482.00 450.00
7. Lasten kerkelijke gebouwen 2000.00 1736.00 1973.00
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen 3190.00 3129.00 2514.00
9. Lasten beheer en administratie 450.00 439.00 430.00
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen 80.00 770.00 59.00
Totaal lasten 8520.00 8484.00 9001.00
Resultaat (baten - lasten) 8520.00 542.00 1989.00

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

Sluiten