Overzicht gemeenten

Stg. Evangelie Centrum 'Het Anker'

Statutaire naam: Evangelie Centrum Het Anker
Verklaring groepsbeschikking VPE Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten
RSIN/fiscaalnummer 6933087
Registratienummer VPE 101214
KVK-nummer 41238932

Contactgegevens

Adres Stg. Evangelie Centrum 'Het Anker'
Dollardlaan 202
1784 BJ DEN HELDER
E-mailadres voorgangerechetanker@gmail.com
Website http://https://sites.google.com/site/evgchetanker/visie-misie-anker
Doelstelling gemeente
Hoofdlijnen actueel beleidsplan
Bestuurssamenstelling beloningsbeleid
Actueel verslag uitgeoefende activiteiten
Toelichting staat van baten en lasten

Baten en lastenoverzicht

Baten Begroting 2021 Werkelijk 2020 Begroting 2020 Werkelijk 2019 Werkelijk 2018
1. Opbrengsten uit bezittingen 765.00 700.00 854.00 873.00
2. Bijdragen gemeenteleden 43871.00 27500.00 32328.00 29826.00
3. Subsidies en overige bijdragen van derden 0.00 0.00 0.00 0.00
Totaal baten 44636.00 28200.00 33182.00 30699.00
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers) 6310.00 6640.00 6225.00 6565.00
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 197.00 350.00 254.00 157.00
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 708.00 919.00 1425.00 1534.00
7. Lasten kerkelijke gebouwen 6456.00 6480.00 6608.00 6777.00
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen 25434.00 15088.00 16034.00 14836.00
9. Lasten beheer en administratie 636.00 750.00 483.00 518.00
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen 3313.00 0.00 1525.00 0.00
Totaal lasten 43054.00 30227.00 32554.00 30387.00
Resultaat (baten - lasten) 1582.00 -2027.00 628.00 312.00

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

Sluiten